[voikko-devel] Astevaihteluluokkien tarkistus, yhdyssanat

Harri Pitkänen hatapitk at cc.jyu.fi
Sun Mar 25 18:35:26 EEST 2007


Otan pian käyttöön astevaihteluluokkien tarkistuksen kotus-diffin tulosteessa. 
Näyttäisi kuitenkin siltä, että kovin paljon astevaihteluun liittyviä 
virheitä sanastossa ei ole, ja monet havaituista virheistä ovat sellaisia, 
joita ei voi korjata tekemättä muutoksia Joukahaiseen tai muuntoskripteihin. 
Tästä syystä pyytäisin, että muut eivät alkaisi tekemään noita muutoksia 
ennen kuin olen itse käynyt läpi kaikki tapaukset ja tehnyt ohjelmiin 
tarvittavat muutokset (voi olla, että korjaan samalla kaikki tavallisetkin 
virheet, jos niitä on hyvin vähän). Lähetän uuden sähköpostin, kun olen tämän 
tehnyt.

Huomasin, että Teemu on merkinnyt siirretyksi muutamia yhdyssanoja, jotka 
tunnistuvat oikoluvussa muuta kautta. Tämä on periaatteessa oikein, mutta en 
ole varma, onko se kaikissa tapauksissa hyödyllistä pitemmällä aikavälillä. 
Esimerkiksi sana "henkilökohtainen" kyllä tunnistuu yhdistelmänä "henkilö + 
kohta + inen", mutta kyseessä on yleinen "sanakirjasana" joka voi 
tulevaisuudessa vaatia oman tietueen jostain muusta syystä. Vaikkapa siksi, 
että sanan osista laskettu yleisyysluokka poikkeaa huomattavasti sanan 
todellisesta yleisyysluokasta. Tätä asiaa pitää miettiä vähän lisää, mutta 
tuntuisi siltä, että ei ole tarpeen merkitä siirretyiksi sellaisia 
yhdyssanoja, jotka löytyvät Kotuksen sanalistasta omina tietueinaan.

HarriMore information about the devel mailing list