[voikko-devel] Joukahaisesta puuttuvat sanat / sanojen ja taivutusten yleisyys

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Fri Mar 30 12:29:33 EEST 2007


Teemu Likonen kirjoitti:

> Ajattelin ensin kuitenkin käydä nykyisen sanaston läpi ja lisätä
> yhdyssanojen kirjoitusasuun merkin sanojen rajakohtaan. Muutoksesta
> ei kai tällä hetkellä ole hyötyä muuten kuin siinä tapauksessa, että
> haluaa tavutuksessa sanan minimipituutta laskettaessa huomioida
> yhdyssanan osana olevat sanat. Mahdollisesti myöhemmin se voi auttaa
> tavutuskohdan prioriteetin laskennassa, mikäli sellainen ominaisuus
> on joskus mukana.

Jos katkaisukohtien prioriteetteja joskus lasketaan, tästä tuleekin 
hankalampi kysymys. Tällä hetkellä yhtäsuuruusmerkki kirjoitusasuissa 
ei tarkoita tavutuksen prioriteetin kannalta aina samaa asiaa. 
Sanaan "Saari=järvi" kannattaa tietysti laittaa merkki sanojen välille, 
jotta ohjelma osaa kohdan tarvittaessa tunnistaa ja antaa sille 
esimerkiksi korkeimman prioriteetin. Sanassa "ap=probatur" 
yhtäsuuruusmerkki ei tarkoita parasta tavutuskohtaa vaan oikeaa 
tavutuskohtaa siinä tapauksessa, jos sana täytyy katkaista ensimmäisen 
tavun jälkeen. Muutoin se on oikeastaan huonoin katkaisukohta.More information about the devel mailing list