[voikko] Johdos "*suomalaisinen" / "solidaarisuusjohtoinen"

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Fri Sep 7 12:21:11 EEST 2007


On Friday 07 September 2007, Teemu Likonen wrote:
> Nykyään tunnistuu omituinen johdos "*suomalaisinen". Sen seurauksena
> tunnistuu tietysti myös muita taivutusmuotoja, kuten "*suomalaisisilla,
> *suomalaisisten, *suomalaisisina". Joitakin näitä näkyy esiintyvän
> kirjoitusvirheinä.

Tämä on jo korjaantunut edellisten korjausten tuloksena.

> Sana "solidaarisuusjohtoinen" ei enää tunnistu; ilmeisesti se on liian
> monimutkainen johdoshässäkkä.

Tässä on ilmeisesti kyse siitä, että etuliite "uus" hyväksytään nykyään vain 
yhdyssanan alkuosana. Aikaisemmin tämä yhdistelmä on hyväksytty 
virheellisesti yhdyssanana "solidaaris+uus+johtoinen" (voikkohyphenate SMV:n 
versiolla 0.7.6 antaa tulokseksi "so-li-daa-ris-uus-joh-toi-nen" joka on 
väärin). Selvitän ja korjaan tämän oikean muodon "solidaarisuus+johtoinen" 
tunnistumisen.

HarriMore information about the voikko mailing list