[voikko] Syntaksin tarkistus

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Tue Feb 26 20:18:26 EET 2008


Harri Pitkänen kirjoitti:

> Openoffice.org-voikon kehityksen olen ajatellut jatkuvan siten, että
> trunk-versioon aletaan hiljalleen lisäillä tukea kieliopin
> tarkistukselle.

> Luultavasti alkuvaiheessa
> keskitytään kuitenkin etsimään vain helposti havaittavia virheitä,
> kuten turhaa isojen kirjainten käyttöä ja ylimääräisiä tai puuttuvia
> välilyöntejä pilkkujen ja pisteiden ympäriltä, ei mitään varsinaisia
> kielioppivirheitä.

Saako tuohon niin sanottuun kieliopin tarkistukseen mukaan myös 
sanaliittojen ja yhdyssanojen tarkistusta? Siis että voisi huomauttaa 
vaikkapa kielten nimien olevan sanaliittoja (suomen kieli). Keräsin 
näitä tapauksia talteen OpenOfficen automaattista korjausta varten, ja 
jossain SVN:ssä ne ovat edelleen tallessa.

Sanojen oikeinkirjoituksen lisäksi pitäisin oikolukuohjelman tärkeimpänä 
puolena juuri yleisimpien yhdyssanojen ja sanaliittojen virheistä 
huomauttavaa toimintoa. Toinen hyödyllinen ominaisuus on huomata 
sanojen väleissä kaksoisvälilyönnit sekä mainitsemasi puuttuvat tai 
ylimääräiset välilyönnit välimerkkien ympäriltä.

Aiemmin on tullut esiin ajatus monitulkintaisista sanoista: jos Voikko 
huomaa (yhdys)sanan sisältävän useampia eri tulkintoja, se voisi pyytää 
käyttäjältä tavutusvihjettä sopivaan kohtaan (auto-nosto ~ auton-osto). 
Sanojen jakaminen eri riveille yhdyssanan rajakohdasta on tietenkin 
järkevintä, ja näissä monitulkintaisissa sanoissa sitä nimenomaan ei 
automaattisesti tehdä. Harvinaisia tämäntyyliset ongelmat ovat, ehkä 
lähinnä teoreettisia. Sana "etäisyys" merkityksessä 'etäältä vaikuttava 
isänä oleminen' ei hahmotu muutenkaan helposti ilman selventävää 
yhdysmerkkiä (etä-isyys).

Muita vähemmän tärkeitä ovat mielestäni esimerkiksi subjektin ja 
predikaatin kongruenssin tarkistus. Sinänsä kiitettävästi MS Word osaa 
yksinkertaisimmista kongruenssivirheistä huomauttaa, mutta 
valitettavasti nämä yksinkertaiset tapaukset ovat juuri sellaisia, 
joissa ei virheitä tule. Virheet huomaa helposti, vaikka lauseen lukisi 
nopeasti - paljon helpommin kuin sanoissa olevat kirjoitusvirheet. 
Kohtalaisen yleinen on kuitenkin "ne on" -kongruenssivirhe, mutta 
senkin voi ajatella puhekielisyytenä.

Sitten taas tästä termiongelmasta: Kieliopin tarkistus on tietenkin 
vähän huono nimitys, koska kielioppi sisältää myös sanaston ja 
muoto-opin. Voikko on alusta saakka ollut kieliopin tarkistusohjelma. 
Lähempänä olisi lauseopin tarkistus. MS Wordin kautta taitaa 
jaottelu "spelling & grammar" kuitenkin olla aika vakiintunut. Jos 
termistöä on joskus mahdollista muuttaa, niin oikoluvun käsitteen alle 
tulisi mieluummin esimerkiksi sanaston tarkistus ja lauseopin 
tarkistus.

Minusta tuntuu, että käyttäjän kannalta tämä Wordin eri 
tarkistusjärjestelmien paljous on vähän ikävä: 1) "spelling", sanasto 
ja muoto-oppi; 2) "grammar", lauseoppi, välimerkkien oikeinkirjoitus 
sekä sanojen tyyliarvot (arkikieli ym.); 3) "autocorrection", 
alkukirjainten, lyhenteiden, yhdyssanojen ja sanaliittojen 
automaattinen korjaus.More information about the voikko mailing list