[voikko] Libvoikko 2.0, openoffice.org-voikko 3.0

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Sun Sep 14 16:24:22 EEST 2008


On Sunday 14 September 2008, Sami Vento wrote:
> Versionumeroinnista ja kirjastoista.. Pitäisikö libvoikko.so.1.7.0 olla
> libvoikko.so.2.0.0, koska versio muuttui 2.0:ksi? Jollei, niin jatkan 2.0
> paketointia libvoikko1 -pakettiin susen packagepolicyjen mukaisesti.

Nykyinen kirjaston so-versionumero on oikein, koska libvoikko 2.0 on edelleen 
taaksepäin yhteensopiva 1.x-sarjan versioiden kanssa. Tämä yhteensopivuus 
joudutaan jossain vaiheessa rikkomaan, mutta vielä sitä ei ole tarvinnut 
tehdä.

Korotin libvoikko-paketin versionumeroa 2.0:aan lähinnä siksi, että kirjastoon 
on lisätty kokonaan uutena ominaisuutena kieliopin tarkistustoiminto. Halusin 
myös muutenkin välttää minor-versionumeron liiallista kasvua, koska se olisi 
voinut johtaa sekaannuksiin version 1.9 jälkeen. Joissakin piireissä, ei 
tosin yleensä Linux-maailmassa, on tapana ajatella versionumeroa 
desimaalilukuna, jolloin 1.9 > 1.1 = 1.10.

HarriMore information about the voikko mailing list