[voikko] Libvoikko 2.1rc3, openoffice.org-voikko 3.1rc2

Lauri Nurmi lanurmi at iki.fi
Wed Apr 15 21:59:49 EEST 2009


Harri Pitkänen kirjoitti 13.4.2009 kello 14.31:
> Uudet testiversiot osoitteissa
>  http://www.puimula.org/htp/testing/libvoikko-2.1rc3.tar.gz

Tämän(kin) version kanssa on Mac OS X:ssä seuraava ongelma:
checking for iconv... yes
checking for working iconv... no

Tästä seuraa ainakin se, että HAVE_ICONV jää määrittelemättä, ja 
utils/utils.cpp:n kääntäminen epäonnistuu koska kaksi funktiota ei 
palauta mitään (ja varoitukset käsitellään virheinä):

utils/utils.cpp: In function ‘wchar_t* libvoikko::voikko_cstrtoucs4 
(const char*, const char*, size_t)’:
utils/utils.cpp:103: warning: control reaches end of non-void function
utils/utils.cpp: In function ‘char* libvoikko::voikko_ucs4tocstr 
(const wchar_t*, const char*, size_t)’:
utils/utils.cpp:170: warning: control reaches end of non-void function

Varsinainen ongelma on tietysti HAVE_ICONVin puuttuminen, mutta 
toinen asia sitten on mitä noiden funktioiden pitäisi palauttaa siinä 
tapauksessa, vai kuuluisiko niiden edes kääntyä.

Tuo "working iconv... no" johtuu config.login mukaan tällaisesta 
virheestä:
conftest.cpp: In function 'int main()':
conftest.cpp:58: error: invalid conversion from 'char**' to 'const 
char**'
conftest.cpp:58: error:  initializing argument 2 of 'size_t libiconv 
(void*, con
st char**, size_t*, char**, size_t*)'

Syynä on se, että Mac OS X 10.4:n APIssa vielä tuo 2. parametri on 
(ihan viisaasti) const char**, mutta Linuxeissa ja OS X 10.5:ssä se 
on (tavallaan tyhmästi) char**. Kyseinen testikoodi taitaa kuitenkin 
olla autoconf-systeemin itsensä tuottamaa, lieneekö se helposti 
korjattavissa edes?
More information about the voikko mailing list