[voikko] Libvoikko 2.1rc3, openoffice.org-voikko 3.1rc2

Lauri Nurmi lanurmi at iki.fi
Fri Apr 17 19:38:07 EEST 2009


Harri Pitkänen kirjoitti 15.4.2009 kello 23.24:
> On Wednesday 15 April 2009 21:59:49 Lauri Nurmi wrote:
>> Tämän(kin) version kanssa on Mac OS X:ssä seuraava ongelma:
>>
>> utils/utils.cpp: In function ‘wchar_t* libvoikko::voikko_cstrtoucs4
>> utils/utils.cpp: In function ‘char* libvoikko::voikko_ucs4tocstr
>>
> Nuo funktiot ovat välttämättömät. Ne vaativat vähintään  
> toteutuksen, joka
> pystyy muuntamaan merkkijonoja UTF8- ja UCS32-koodausten välillä  
> (tai jos
> sizeof(wchar_t)==2, UTF8- ja UTF16-koodausten välillä).

Ehdottaisin välttämättömyyden merkitsemistä koodiin selkeämmin;  
liitteenä pieni patch.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: conv_error.diff
Type: application/octet-stream
Size: 1391 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20090417/55a9ee7a/attachment.obj>
-------------- next part --------------


>> Syynä on se, että Mac OS X 10.4:n APIssa vielä tuo 2. parametri on
>> (ihan viisaasti) const char**, mutta Linuxeissa ja OS X 10.5:ssä se
>> on (tavallaan tyhmästi) char**. Kyseinen testikoodi taitaa kuitenkin
>> olla autoconf-systeemin itsensä tuottamaa, lieneekö se helposti
>> korjattavissa edes?
>
> Autoconf-makron pitäisi mielestäni ymmärtää tuokin erikoisuus. Se  
> lopulta
> generoi config.h-tiedostoon makron ICONV_CONST, jonka avulla koodi  
> voidaan
> kirjoittaa toimimaan oikein molemmissa tapauksissa. En tiedä, miksi  
> tuo ei
> sitten toimikaan oikein. Voit kokeilla config.h-tiedoston  
> editoimista käsin
> niin, että siellä sanotaan
>   #define HAVE_ICONV 1

Tällä muutoksella se kääntyy loppuun asti ilman uusia ongelmia.

>   #define ICONV_CONST const

Ja tämä olikin config.h:ssa jo tässä muodossa.


-LNMore information about the voikko mailing list