[voikko] Linux-jakeluiden nimistöä

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Sun Feb 22 20:23:57 EET 2009


Lisäsin Suomi-malagaan erillisen sanastotiedoston, jossa on muutamia 
tärkeimpiä Linux-jakeluihin liittyviä nimiä. Nämä ovat sellaisia, jotka eivät 
sovellu neutraaliin perussanastoon, mutta jotka silti olisi ehkä hyvä 
markkinointisyistä tunnistaa Linux-jakeluiden levittämissä Voikko-versioissa. 
Nimet kun ovat sellaisia, joita ohjelmistoja testaavat saattavat aika usein 
tulla puolivahingossa tai kuvaruutukaappauksia tehdessään kirjoittaneeksi.

Nimet ovat lähinnä jakeluiden, jakeluiden taustalla olevien yritysten sekä 
Voikkoa käyttävien ohjelmien nimiä. Red Hatin jouduin jättämään pois, koska 
se koostuu kahdesta lyhyestä osasta, joiden lisääminen sanastoon toisi 
kohtuuttomasti uusia ongelmia saatuun hyötyyn nähden. Kaiken kaikkiaan lista 
sisältää tällä hetkellä seuraavat sanat:

Canonical
Debian
Evolution
Fedora
Firefox
Iceweasel
KMail
Kubuntu
Mandriva
Novell
OpenDocument
OpenOffice
OpenOffice.org
OpenSUSE
Thunderbird
Ubuntu

Sanaston saa käyttöön kääntämällä Suomi-malagan komennolla
  make voikko EXTRA_LEX="vocabulary/erikoisalat/linux-distributions.lex"
Uskon sanaston toimivan sellaisenaan myös Suomi-malagan versiossa 1.2, mikäli 
joku haluaa ottaa sen mukaan jo ennen kuin Suomi-malagan versiota 1.3 
julkaistaan.

Listalle voidaan ottaa muitakin sanoja, mutta kovin pitkäksi sitä ei 
mielestäni kannata päästää, jottei sanoista ala tulla oikoluvun kannalta 
haitallisia. KDE ja Gnome voisi ehkä olla vielä hyvä ottaa mukaan.

HarriMore information about the voikko mailing list