[voikko] tmispell, kyselen tyhmiä

Tuomas Salo tuomas.salo at iki.fi
Fri Sep 4 11:14:47 EEST 2009


On Sep 4, 2009, at 7:08 , Hannu Väisänen wrote:

> On Thu, Sep 03, 2009 at 08:47:29PM +0300, Harri Pitkänen wrote:
>> Kaikkein harvinaisimmat sanat on vaivattominta lisätä
>> erikseen, muoto kerrallaan, henkilökohtaiseen sanastoon.
>
> Toinen tapa olisi lisätä Suomi-Malagan Voikko-versioon mahdollisuus
> laittaa sinne omia sanojaan.
>
> Plussaa: Suomi"-Malaga tunnistaisi automaagisesti sanojen
> taivutusmuodot.
>
> Miinusta: Käyttäjän pitäisi opetella Malaga-ohjelmointikieltä sen
> verran, että osaa lisätä sanoja Suomi-Malagaan ja suomen kieltä niin
> paljon, että osaisi laittaa sanalle oikean taivutusluokan.

(Kommentoin asiaa nyt tuntematta varsinaisesti Malagaa, Voikkoa tai 
muitakaan osia kovin tarkasti. Saa lytätä. :))

Voisikohan, noin ainakin periaatteessa, sanojen lisäämiseen olla 
käyttöliittymä, jossa käyttäjää ensin pyydetään syöttämään lisättävä 
sana perusmuodossaan (esimerkit nominille ja verbille) ja ehkä 
sanaluokka jos tarpeen, minkä jälkeen käyttöliittymä pyytäisi 
valitsemaan taivutusluokan näyttämällä sana oleellisimmissa muodoissa 
valmiiksi taivutettuna. Taivutusluokkia ehdotettaisiin syötetyn sanan 
muotoon perustuen (esim. nen-loppuisuus rajaa aika vahvasti) ja 
taivutusluokkien yleisyysjärjestyksessä. Lisäksi voisi tietysti olla 
rasti "ehdota yleiseen sanastoon", joka lähettäisi ehdotuksen 
Joukahaiseen, ehkä vapaavalintaisen kommenttikentän saattelemana.

Väärien taivutusehdotusten lukeminen voisi olla käyttäjälle 
hauskaakin, esim. muki : muin.

Ylipäänsä olisi sanaston kehittämisen kannalta mielenkiintoista, jos 
oikoluku voisi käyttäjän suostumuksella lähettää myös jotain 
statistiikkatietoja Joukahaiseen, esim. yleisimmät hylätyt sanat. 
Mutta tämä on kyllä aika vaikea juttu, koska hylkäyslista sisältää 
erisnimiä ja kaikkea muuta potentiaalisesti hyvin yksityisluontoista. 
Ei siis ehkä toimisi.

Tuomas


More information about the voikko mailing list