[voikko] Libvoikon Malaga-riippuvuus poistettu

Lauri Nurmi lanurmi at iki.fi
Thu Sep 10 00:52:04 EEST 2009


la, 2009-09-05 kello 20:27 +0300, Harri Pitkänen kirjoitti:
> Libvoikko sisältää nyt oman Malaga-toteutuksensa, joten erillistä Malaga-
> kirjastoa ei enää tarvita. [...]
> Malagan riippuvuutta Glib-kirjastosta en ole poistanut. Tästä syystä libvoikko 
> käyttää nyt Glibiä suoraan. 

Hei,

kokeilin libvoikon kääntämistä ilman Glibiä, ja eihän se oikein... Mutta
suuri osa virheistä oli sellaisia, että src/morphology/malagassa
käytetään vakioita TRUE ja FALSE, joita ei ole määritelty. Ne voinee
turvallisesti korvata true- ja false-sanoilla. Liitteenä diffi, joka
korvaa ne kaikki, myös kommenteista.

-LN

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: TRUE-true-FALSE-false.diff
Type: text/x-patch
Size: 29605 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20090910/4409311a/attachment.bin>


More information about the voikko mailing list