[voikko] [PATCH] libvoikko 2.2rc1 kääntymään Fedora 11:ssä

Ville-Pekka Vainio vpivaini at cs.helsinki.fi
Tue Sep 15 18:54:46 EEST 2009


Tarkoituksenani olisi laittaa libvoikko 2.2 ja suomi-malaga 1.4 Fedora
12:een. Huomasin, että libvoikko 2.2rc1 ei käänny Fedora 11:ssä (tai
12:ssa):

morphology/malaga/files.cpp: In function
'libvoikko::morphology::malaga::char_t*
libvoikko::morphology::malaga::absolute_path(const
libvoikko::morphology::malaga::char_t*, const
libvoikko::morphology::malaga::char_t*)':
morphology/malaga/files.cpp:343: error: ignoring return value of 'char*
getcwd(char*, size_t)', declared with attribute warn_unused_result

Liitteenä patch, joka korjaa tämän ongelman. Fedora 11:n GCC-versio on
4.4.1.

-- 
Ville-Pekka Vainio
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: libvoikko-2.2-check_getcwd.patch
Type: text/x-patch
Size: 612 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20090915/8cf6681d/attachment.bin>


More information about the voikko mailing list