[voikko] juosseisuus, purreisuus

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Mon Apr 4 20:07:14 EEST 2011


* Harri Pitkänen kirjoitti 4.4.2011 klo 19.25:

> Poistin Voikon sanastosta tyyppiä -reisUUs ja -seisUUs olevat
> ominaisuuden nimen johtimet, koska en keksinyt, missä todellisissa
> sanoissa tällaisia voisi käyttää. Vastaavat -leisUUs ja -neisUUs
> -tyyppiset johtimet jätin ainakin toistaiseksi.
>
> Nämä johtimet ovat siinä mielessä mielenkiintoisia, että ainakin
> Lingsoftin oikolukudemo hyväksyy otsikossa olevat sanat "juosseisuus"
> ja "purreisuus", joita Voikko ei siis tämän muutoksen jälkeen enää
> hyväksy. Kuulisin mielelläni, jos jonkun mielestä tällaiset johtimet
> pitäisi jättää käyttöön, koska varmaan joku syy Lingsoftillakin on
> ollut ne hyväksyä. Toisaalta esimerkiksi Omorfi ei näyttäisi
> hyväksyvän niitä.

-(U)Us-johdoksia käsitellään Isossa suomen kieliopissa pykälästä 175
 alkaen.

Siellä todetaan muun muassa:

  Johdostyyppi on produktiivinen: ominaisuudennimi voidaan muodostaa
  periaatteessa mistä hyvänsä adjektiivista tai partisiipista.

http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=175

Pykälässä 178 on esimerkkinä joitakin NUT-partisiippeja:

  Johtimella ‑isUUs muodostetaan myös NUT-partisiipeista
  ominaisuudennimiä, jotka ovat siten (n)eisUUs-loppuisia (f).

  – –
    
    (f) hermostune-isuus, kuolleisuus, levinneisyys, lukeneisuus
      (PS), velkaantuneisuus (l)

http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=178

Ihan järkeviä ja johdoksia näillä siis tehdään, mutta kantasanan
merkitys kuitenkin rajoittaa. Ihan mistä tahansa ei synny järkeviä
johdoksia, vaan nähdäkseni kantana olevan NUT-partisiipin täytyy olla
jossain määrin leksikaalistunut substantiiviksi (kuollut, turhautunut).More information about the voikko mailing list