[voikko] Omistusliitteet morfologisessa analyysissä

Juho Heinonen juhohe at uef.fi
Fri Apr 15 20:31:08 EEST 2011


Eräissä Fred Karlssonin rajoitekieliopin säännöissä on sellainen merkintä kuin <POSS>, joka ilmeisesti
tarkoittaa, että sana sisältää jonkin omistusliitteen. Voisiko Voikon morfologiseen analyysiin lisätä tiedon siitä, kuuluuko sanan omistusliitteitä?


More information about the voikko mailing list