[voikko] Suomi-malaga 1.9rc1

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Sun Apr 17 12:51:19 EEST 2011


Suomi-malaga 1.9rc1 on valmiina testattavaksi:

  http://www.puimula.org/htp/testing/suomi-malaga-1.9rc1.tar.gz

Tämä versio sisältää merkittäviä parannuksia morfologiseen analyysiin, mutta 
myös oikolukua parantavia ja tehostavia muutoksia on tehty sekä sanastoa 
laajennettu mm. paikannimien osalta.

Perinteisessä oikoluku- ja tavutuskäytössä ja siihen liittyvässä testauksessa 
kannattaa edelleen käyttää viimeisintä vakaata versiota libvoikosta, 
esimerkiksi versiota 3.2. Uusimmat morfologiseen analyysiin liittyvät 
parannukset vaativat sen sijaan testiversion libvoikosta. Sen voi ladata 
osoitteesta

  http://www.puimula.org/htp/testing/libvoikko-3.3pre4.tar.gz

Tässä versiossa on mukana myös tuki omistusliitteille, josta Juho aiemmin 
kyseli.

Testityökalua (voikkotest) on myös päivitetty. Uuden version pitäisi toimia 
ilman mitään muutoksia, kunhan kaikki tiedostot (mukaan lukien libvoikko) on 
päivitetty uusimpaan kehitysversioon. Asetusta voikkotest_build_options ei 
enää huomioida, ja testimorfologiat asennetaan nyt hakemistoon, joka ei enää 
automaattisesti ole sama kuin käyttäjän henkilökohtaisen sanaston hakemisto 
~/.voikko. Tämä kannattaa huomioida, jos aikaisemmin on luottanut siihen, että 
voikkotest-komennon ajaminen päivittää myös muiden sovellusten käyttämän 
sanaston. Vanhan toiminnallisuuden saa helposti takaisin esimerkiksi 
linkittämällä henkilökohtaisen sanaston hakemistoon 
$HOME/tmp/voikkotest/inst/2/mor-malstd

Tukea omille (SVN:n ulkopuolisille) testikofiguraatioille ei vielä ole. Tämä 
lisätään jossain vaiheessa (nopeastikin, jos sille on akuuttia tarvetta).

Ohjeita voikkotest-ohjelman käyttöön löytyy osoitteesta

  http://sourceforge.net/apps/trac/voikko/wiki/libvoikko/IntegrationTesting

Uusimmat testikoodit ovat käytössä myös Webvoikossa

  http://joukahainen.puimula.org/webvoikko/spell

ja testisanastoja voi ladata täältä:

  http://www.puimula.org/htp/testing/voikko-snapshot/

Suomi-malaga 1.9 julkaistaan ehkäpä tulevana perjantaina, ellei vakavia vikoja 
löydy.

HarriMore information about the voikko mailing list