[voikko] Puuttuvia lukutapoja

Juho Heinonen juhohe at uef.fi
Tue May 31 22:13:09 EEST 2011


Sanasta "rikollinen" annetaan sanaluokaksi vain laatusana, ei ollenkaan nimisanaa. Mielestäni morfologisen analyysin pitäisi antaa molemmat lukutavat. Karlssonin CG-säännöissä "jäljelle" voidaan jossain tapauksissa luokitella seikkasanaksi. Samoin "huolimatta" voidaan luokitella joko pre- tai postpositioksi riippuen kontekstista. Voisiko analyysiin lisätä sananmuodolle "huolimatta" suhdesana-lukutavan? Joissakin CG-säännöissä voidaan lisäksi luokitella lisäksi "puoli" ja "pari" numeraaleiksi.

Ei näitä lukutapoja nyt aivan välttämätön ole lisätä Voikkoon, mutta esimieheni mukaan se olisi helpoin ratkaisu, jotta CG-säännöt saadaan käyttöön. Olihan Jukka Korpelalla järkeviä perusteluita sille, että kaikkia mahdollisia lukutapoja ei kannata ottaa mukaan morfologiseen analysointiin. Jos näitä ei lisätä Voikkoon, voin ratkaista ongelman lukemalla puuttuvat lukutavat taulukosta CG-parserin ajon aikana.


More information about the voikko mailing list