[voikko] libvoikon svn-version kääntö ei onnistu (strndup)

Marko Wallin marko.wallin at iki.fi
Tue Nov 22 21:59:36 EET 2011


Libvoikon r4052:ssa korjattu heap-ongelma aiheuttaa seuraavan 
käännösvirheen Mac OS X:ssä (32-bit/64-bit) strndup:n käytössä. 
Ilmeisesti Mac OS ei tuota funktiota kaikissa tilanteissa sisällytä 
mukaan ja monesti tuon käyttö oli korvattu omalla toteutuksella tai muuten.

libtool: compile:  g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I/usr/local/include 
-arch x86_64 -fvisibility=hidden -Wall -Werror -pedantic -c 
morphology/malaga/rules.cpp  -fno-common -DPIC -o 
morphology/malaga/.libs/rules.o
morphology/malaga/rules.cpp: In function 'void 
libvoikko::morphology::malaga::standard_function(libvoikko::morphology::malaga::int_t, 
libvoikko::morphology::malaga::MalagaState*)':
morphology/malaga/rules.cpp:95: error: 'strndup' was not declared in 
this scope
make[2]: *** [morphology/malaga/rules.lo] Error 1
make[1]: *** [install] Error 2

// MarkoMore information about the voikko mailing list