[voikko] Lähdekoodien siirto git-versionhallintaan

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Mon Jul 2 21:47:16 EEST 2012


Teemu Likonen kirjoitti 27.6.2012 klo 22.53:

> Lähetin Debian-testipaketointia varten oman versioni
> makevoikkodebistä. Olen kääntänyt sen avulla deb-paketteja
> Git-repositorystä. Skripti ei tietenkään toimi tässä uudessa
> systeemissä, mutta ehkä pienellä säätämisellä sen saa
> käyttökelpoiseksi.

Tein nyt ensimmäisen GitHubissa toimivan version makevoikkodebistä. Se
hakee tarvittavat tiedostot wget-ohjelman avulla GitHubista ja kääntää
Debian-asennuspaketin.

https://raw.github.com/voikko/debian-packages/master/tools/makevoikkodeb

En ole ihan täydellisesti testannut, koska en tällä reissussa mukana
olevalla heikkotehoisella minikannettavalla viitsi kääntää lähdekoodista
ihan huvin vuoksi.

Tämä versio ei vaadi Git-ohjelmaa lainkaan, sillä se hakee aina
tiedostot GitHubista. Yksinkertaisimmillaan ohjelmaa käytetään näin:

  $ makevoikkodeb libvoikko

Näin haetaan uusin libvoikko ja uusimmat Debianin paketointitiedot.

Toisena argumenttina komentorivillä voi antaa myös Gitin commit-viitteen
lähdekoodiin ja kolmantena argumenttina commit-viitteen Debianin
paketointiin. Commit-viite on suoraan Git-ohjelman ymmärtämässä muodossa
eli se voi olla esimerkiksi haaran nimi, tagi, SHA1 tms. Jos mitään
commit-viitettä ei anneta, oletuksena on HEAD eli oletushaaran viimeisin
commit.

Esimerkkejä:

  $ makevoikkodeb libvoikko @{2.days.ago} HEAD~2
  $ makevoikkodeb suomimalaga HEAD~2 13dd3d
  $ makevoikkodeb libreoffice-voikko kokeiluhaara
  $ makevoikkodeb mozvoikko rel-3.0

Pelkkä

  $ makevoikkodeb

tulostaa tietoa ohjelman käytöstä.
  
Onko tarvetta kehittää myös ominaisuus, että voidaan hakea tiedostot
omalla koneella olevasta Git-repositorystä?

(Ja saa tietysti itsekin mennä parantelemaan. Koodi on nyt
debian-packages-repon master-haarassa.)More information about the voikko mailing list