[voikko] Emacs + wcheck-mode + voikko ei toimi Ubuntu 12.04:ssä

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Wed Jun 6 11:18:45 EEST 2012


Hannu Väisänen kirjoitti 6.6.2012 klo 8.45:

> Päätteeltä annettu komento
> enchant -a -d fi
> sanoo
> Couldn't create a dictionary for fi

En osaa Enchantia korjata, mutta ehkä voisi testata voikkospell-
ohjelmalla, onko Voikko muuten on kunnossa.

Wcheck-moden voi toki asettaa käyttämään suoraan voikkospelliä. Alla
ovat esimerkkiasetukset sitä varten.


;;; Wcheck-moden kieliasetukset
(setq wcheck-language-data
   ;; voikkospell-ohjelma on paketissa libvoikko-dev
   ("voikkospell"
    (program . "/usr/bin/voikkospell")
    (args "ignore_dot=1")
    (parser . wcheck-parser-voikkospell)
    (regexp-discard . "\\`[.'-]+\\'")
    (syntax . voikko-syntax-table)
    (action-program . "/usr/bin/voikkospell")
    (action-args "-s" "ignore_dot=1")
    (action-parser . wcheck-parser-voikkospell-suggestions)))

(defun wcheck-parser-voikkospell-engine (prefix)
 (let (words)
  (while (re-search-forward prefix nil t)
   (push (buffer-substring-no-properties
       (point) (line-end-position))
      words))
  words))

(defun wcheck-parser-voikkospell ()
 (wcheck-parser-voikkospell-engine "^W: "))

(defun wcheck-parser-voikkospell-suggestions (&rest ignored)
 (wcheck-parser-voikkospell-engine "^S: "))

(setq voikko-syntax-table (copy-syntax-table text-mode-syntax-table))

(dolist (i '((?- . "w") (?% . ".") (?$ . ".") (?. . "w")))
 (modify-syntax-entry (car i) (cdr i) voikko-syntax-table))More information about the voikko mailing list