[voikko] Lähdekoodien siirto git-versionhallintaan

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Thu Jun 28 11:54:50 EEST 2012


Tageista sellainen pieni huomio, että nyt ne on merkitty tyhjiin
commiteihin, jotka ovat erillään pääkehityshaarasta: f4ba13c ja 590a9fc.
Pieni haitta on se, että "git describe" ei löydä tageja eivätkä ne
muutenkaan näy logissa, ellei erikseen lisää "--all"-valitsinta.

Mutta mitäpä pienistä. Muunnokset versionhallintajärjestelmästä toiseen
voivat helposti aiheuttaa pieniä epämukavuuksia.

Tässä pätkä Mozvoikon historiaa:

  $ git log --graph --oneline --decorate --all

  * d52683b (HEAD, origin/master, origin/HEAD, master) * Support f
  * f4b1c93 * Support TenFourFox on PPC Mac OS X.
  | * f4ba13c (tag: rel-2.0.1) * Tag mozvoikko 2.0.1
  |/ 
  * d5254d2 * Documentation changes
  * 26fd488 mozvoikko2: change version to 2.0.1
  * 207a24b mozvoikko2: update version numbers
  * 01dd9d1 mozvoikko2: throw an exception when specified dictiona
  | * 590a9fc (tag: rel-2.0) * Tag Mozvoikko 2.0
  |/ 
  * 13d2977 Remove unneeded string '(v2)'.
  * b2ca3d9 Set libvoikko options in the same way as it was in moz
  * 0113899 * Do not check strings shorter than 2 characters. FireMore information about the voikko mailing list