[voikko] Common Lisp ja Enchant

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Mon Jun 3 11:28:36 EEST 2013


Teemu Likonen kirjoitti 20.4.2013 kello 22.18:

> Tiedoksi, että aloin tehdä Common Lisp -kielelle Enchant-rajapintaa.
> Se on vasta alkutekijöissään mutta ainakin perus oikoluku on valmis.

Ja nyt se alkaa olla valmis eli käsittääkseni kaikki ominaisuudet on
toteutettu.

https://github.com/tlikonen/cl-enchant
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20130603/124a453e/attachment.sig>


More information about the voikko mailing list