[voikko] Käyttäjäkyselyn tulokset ja tilannepäivitystä

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Mon Oct 7 18:55:46 EEST 2013


Voikon käyttäjäkysely
=====================

Syyskuun lopussa päättyneeseen Voikon käyttäjäkyselyyn tuli vain 18 vastausta. 
Ehkäpä kyselyä tuli mainostettua liian vähän; joka tapauksessa tällä 
vastausmäärällä tuloksista ei voi kovin paljon johtopäätöksiä tehdä. Lupasin 
kuitenkin jonkinlaisen yhteenvedon, joten tässä tuloksia:

Vastaajista yli puolet oli aloittanut Voikon käytön vuosina 2006-2007. Lähes 
kaikki ovat käyttäneet Voikkoa LibreOfficessa ja OpenOffice.orgissa, käyttö 
muissa sovelluksissa on ollut vähäisempää. Melkein kaikki käyttävät Voikkoa 
ensisijaisesti henkilökohtaiseen käyttöön.

Vastaajien näkemykset tärkeimmästä kehityskohteesta jakaantuivat hyvin 
tasaisesti synonyymisanaston ja kieliopin tarkistimen kehittämisen sekä 
oikolukusanaston laajentamisen kesken. Kaksi vastaajaa piti tärkeimpänä 
kehityskohteena dokumentaatiota.

Kysymyksiin oikoluvun tai kieliopin tarkistuksen virheellisestä toiminnasta 
tuli muutama vastaus. Kaikki pyydetyt parannukset oli jo aiemmin toteutettu 
tai koskivat sellaisen nimistön lisäämistä, jota hallitaan Joukahaisessa 
kategorian "organisaatiot ja tuotemerkit" alla. Varsinaisia bugeja ei kukaan 
vastaajista tässä kohdassa raportoinut.


Voikon kehittäjäystävällisyys
=============================

Voikon helppo- tai vaikeakäyttöisyys kehittäjien näkökulmasta on asia, josta 
olen keskustellut useiden kehittäjien kanssa. Tähän on toivottu parannuksia, 
ja muutamia konkreettisia asioita on jo tapahtunut:

 * Java-rajapinta on nyt saatavilla Maven Central repositorystä. Rajapintaa on 
myös kehitetty niin, että virheilmoitukset natiivikirjaston tai sanaston 
puuttumisesta ohjaavat kehittäjän tarkemman dokumentaation äärelle.
 * Libvoikon Windows-natiivikirjastoista on nyt saatavilla "puoliviralliset" 
binääriversiot. Kirjaston kääntäminen lähdekoodista Windows-käyttöön ei 
ymmärrettävästi ole kovinkaan helppoa.
 * Julkiset postituslistat eivät useinkaan sovi tukikanaviksi, kun 
kehitystyöhön liittyy salassapitovelvoitteita. Näihinkin tilanteisiin on 
ratkaisuja onnistuttu tarjoamaan. Silti muutama kysyjä on vielä jäänyt ilman 
toivomaansa tukea. Tarkoitukseni on tehdä tämänkin asiantilan korjaamiseksi 
jotain, vaikka se ei ihan helppoa olekaan.
 * WWW-sivujamme pitäisi yleisestikin kehittää siihen suuntaan, että 
"kehittäjille" suunnattu materiaali palvelisi paremmin Voikkoa hyödyntäviä 
kehittäjiä. Alkujaanhan nämä osiot kirjoitettiin lähes yksinomaan Voikon 
kehittämisestä kiinnostuneille. Tämä muutostyö on vasta alussa.

 
Meneillään olevat kehitysprojektit
==================================

Uusi VFST-morfologia tunnistaa testiaineistosta 99,37 % Malaga-morfologian 
tunnistamista sanoista. Kun helmikuussa kirjoitin vastaavaa tilannekatsausta, 
tämä luku oli vielä 63 %. Vielä VFST ei voi Malagaa korvata, mutta 
mahdollisesti vuoden loppuun mennessä saavutamme tilanteen, jossa sitä voi jo 
pitää käyttökelpoisena.

Uutena ja ennalta suunnittelemattomana parannuksena libvoikkoon tulee 
mahdollisuus toteuttaa rajoitekielioppeihin perustuvia kieliopin tarkistimia 
eri kielille. Gitin master-kehityshaarassa on jo merkittävä määrä tähän 
liittyvää koodia. Ensimmäisenä tästä toiminnosta pääsevät nähtävästi hyötymään 
pohjoissaamen kirjoittajat. Suomen kielen kieliopin tarkistukseen tätä 
toimintoa ei toistaiseksi ole suunniteltu käytettävän.

Projektin verkkopalveluita siirretään lokakuun aikana uudelle palvelimelle. 
Ensimmäisenä siirtyy Joukahainen, todennäköisesti jo tämän viikon aikana. 
Siirrot voivat aiheuttaa hetkellisiä käyttökatkoja Joukahaisen tai 
postituslistojen toiminnassa.


Tuki eri sovelluksille
======================

Lataussivu openoffice.org-voikon Windows-versiolle on nyt suljettu. 
Viimeisimmätkään muutokset, joissa Apache OpenOfficen käyttäjät ohjattiin 
lataamaan vanhempi ja toimivaksi todettu versio, eivät oleellisesti 
vähentäneet sivun aiheuttamaa sekaannusta.

Android-kehitys on edelleen jäissä ajanpuutteen vuoksi. Malagan kanssa 
Android-alustalla ei varmasti enää kannata työskennellä, vaan tässä vaiheessa 
kannattaa keskittyä VFST-tukeen.


Tulevia julkaisuja
==================

Marraskuun aikana aion julkaista uudet versiot suomi-malagasta (pieniä 
korjauksia ja sanastopäivityksiä), libvoikosta ja libreoffice-voikosta (tuki 
muiden kuin suomen kielen kieliopin tarkistukselle).
More information about the voikko mailing list