[voikko] Viisikymmentänpäämies

Sami Liedes sami.liedes at iki.fi
Tue Jul 8 01:02:52 EEST 2014


Moi!

Näyttäisi, että tällä hetkellä Voikon mielestä sanan "tuhannenpäämies"
perusmuoto on "tuhatnpäämies". Samaten esimerkiksi sanan
"viidenkymmenenpäämies" on "viisikymmentänpäämies".

	Sami
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20140708/0433b012/attachment.sig>


More information about the voikko mailing list