[voikko] Vfst, -ttU ja omistusliite -- bugi vai puute vai jotain muuta?

Jukka K. Korpela jkorpela at cs.tut.fi
Mon Sep 15 09:12:53 EEST 2014


2014-09-15 8:08, Hannu Väisänen kirjoitti:

> Vfst-morofologian uusin päivitys ei hyväksy ttU-johdoksiin
> omistusliitteitä.

Kyse on pikemminkin taivutusmuodoista kuin johdoksista, nimittäin 
passiivin partisiipeista. Yleensä partisiippeja käytetään kuten 
adjektiiveja, eivätkä adjektiivit yleensä saa omistusliitteitä (ISK § 
96; poikkeuksena eräänlaiset määrän yhtäläisyyden ilmaukset kuten 
”pituinen”). Toisaalta varsinaisten adjektiivien tavoin partisiipit 
saattavat substantiivistua, jolloin ne muun muassa saavat 
omistusliitteitä. Esimerkiksi ”haavoittunut” on selvästi 
substantiivistunut (esim. ”Vihollinen oli korjannut pois omat kuolleensa 
ja haavoittuneensa”), vaikka onkin tietysti myös adjektiivikäytössä.

> Minu kielikorvani ja FINTWOLin mukaan ne pitäisi
> hyväksyä.

Jos partisiippeihin yleisesti hyväksytään omistusliitteet, hyväksytään 
enimmäkseen sellaisia muotoja, jotka eivät mitenkään ole normaalisuomea: 
”kirjoitettuni”, ”heitettynne”, ”päästysi”. Käytännön ongelma tässä on 
muun muassa se, että sellaiset muodot ovat usein jonkin oikean sanan 
muotoja, joissa on mennyt ehkä vain yksi kirjain väärin (esimerkiksi 
”kirjoitettuani”), ja ne siis menisivät tarkistuksesta läpi kuin koira 
veräjästä.

Kielessä on joukko partisiippeja, joita vakiintuneesti käytetään 
substantiiveina, ja se olisi ehkä parasta kuvata leksikossa omina 
sanoinaan, sanaluokkana substantiivi. Tällöin ne voitaisiin hyväksyä 
possessiivisuffiksillisina.

Vastaväitteenä voidaan esittää, että partisiipin substantiivikäytölle ei 
ole selviä rajoja, vaan sitä voidaan pitää produktiivisena ja myös 
sellaisena, jota voidaan harjoittaa myös satunnaisesti ilman, että tulos 
on kielenvastainen. Onpa jopa haavoitettu-sanaa käytetty sillä tavoin 
apokryfikirjojen suomennoksissa 1930-luvulla:
”Heidän haavoitettunsa täyttävät heidän rotkonsa – –”
http://www.finbible.fi/Apkryfk/judit38_2.htm
Jostakin syystä siinä on käytetty sanaa ”haavoitettu” eikä 
”haavoittunut” (jota uudempi käännöskomitean ehdotus käyttää).

Parasta olisi, jos sellaiset muodot kuin ”haavoitettusi” merkittäisiin 
marginaalisiksi muodoiksi, jotka eivät ole normaalia yleiskieltä mutta 
eivät myöskään välttämättä kielenvastaisia. Käytännössä niiden olisi 
hyvä näkyä kielentarkistuksessa todennäköisinä virheinä, mutta kuitenkin 
vähän eri tavalla kuin sanat, joille ei ole mitään mahdollista jäsennystä.

YuccaMore information about the voikko mailing list