[voikko] +Murre-bugin korjaus

Hannu Väisänen hannu.vaisanen at uef.fi
Wed Aug 17 23:42:52 EEST 2016


Muuttuja sys.argv on erilainen riippuen siitä, mistä funktiota get_options() kutsutaan. Tässä on pikakorjaus.

Olisiko parempi laittaa muuttuja n (ks. getopt.getopt(sys.argv[n:], "", optlist)) funktion get_options() argumentiksi? Se olisi 2, kun get_options()-funktiota kutsutaan tiedostosta vvfst/filter_lexc.py, muuten 1.


diff --git a/voikko-fi/common/generate_lex_common.py b/voikko-fi/common/generate_lex_common.py
index 419c41d..4950d25 100644
--- a/voikko-fi/common/generate_lex_common.py
+++ b/voikko-fi/common/generate_lex_common.py
@@ -208,7 +208,8 @@ def write_entry(main_vocabulary,vocabulary_files,word, entry):
 def get_options():
 	try:
 		optlist = ["min-frequency=", "extra-usage=", "style=", "destdir=", "no-baseform", "sourceid", "vanhat", "sukija", "sukija-ys"]
-		(opts, args) = getopt.getopt(sys.argv[1:], "", optlist)
+		n = 1 if sys.argv[1].startswith("--") else 2
+		(opts, args) = getopt.getopt(sys.argv[n:], "", optlist)
 	except getopt.GetoptError:
 		sys.stderr.write("Invalid option list for %s\n" % sys.argv[0])
 		sys.exit(1)


More information about the voikko mailing list