[voikko] Parfait-tyyppisten sanojen illatiivi ja vähän muutakin nominien taivutuksesta

Jukka K. Korpela jukkakk at gmail.com
Sun Dec 2 23:05:41 EET 2018


Parfait-tyyppisten sanojen (Kotus-luokka 22) taivutustiedoissa ei ole
yksikön illatiivia lainkaan. Aiheesta on kyllä hakutuloksissa huomautus
”vierasperäinen sana, illatiivin pääte -'hVn”. Käytännön vaikutuksiin
kuuluu, että Oikofix hyväksyy paitsi illatiivin parfait’hen myös muodot
parfait’han, parfait’hin jne. ja että Oikofixin analysointitoiminto ei
lainkaan näytä tällaisten sanojen morfologista jäsennystä.

Oletan, että kehittäjät tietävät tämän ongelman, mutta se saattaa olla aika
hämmentävät pienelle ja keskisuurelle ihmiselle. Ongelma olisi
käsittääkseni ratkaistavissa, jos kyseisen tyypin sanojen tietoihin
liitettäisiin elementti, joka kertoo, mihin vokaaliin sanan äänneasu
päättyy (esimerkkitapauksessa vokaaliin e; vokaalin pituutta tai kuulumista
diftongiin sen jälkikomponenttina ei tarvitse kuvata). Tällaisten tietojen
lisääminen olisi suhteellisen pieni työ (voisin ehkä tarjota itseni
vapaaehtoiseksi).

Joukahaisen sisältämät tiedot substantiivien ja adjektiivien taivutuksesta
ovat muutoin varsin kattavat, kattavammat kuin Kielitoimiston sanakirjassa,
jossa jostain syystä on vain ns. merkkimuodot. Tosin Joukahaisestakin
puuttuu yksikön instruktiivi. Tämä lienee harkittua, sillä yksikön
instruktiivi on nominien taivutuksessa (verbien E-infinitiivit pois lukien)
sikäli lähes olematon, että se esiintyy vain suhteellisen pienessä joukossa
sanoja ja fraaseja, joissa muodot voidaan tulkita adverbeiksikin (esim.
”jalan”). Toisaalta puhtaasti morfologisesti yksilön instruktiivi on
identtinen yksikön genetiivin kanssa ja voitaisiin siis tuottaa helposti.

Toinen periaatteellinen puure on komitatiivin puuttuminen. Sen osalta
rajoittuminen monikkoon olisi perusteltua. Ehkä se on jätetty pois siksi,
että substantiivin komitatiivi on aina omistusliitteellinen eikä tämä
oikein sovi kuvausformaattiin, mutta voisihan substantiiveille tuottaa
sellaiset muodot kuin taloine-. Komitatiivi on joka tapauksessa käytössä
oleva sija, olkoonkin, että käyttö on yleensä jokseenkin keinotekoisen
tuntuista (”tämä viehättävä kaupunki varjoisine kujineen” etc ad naus.).

Jukka
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20181202/290a840e/attachment.html>


More information about the voikko mailing list