[voikko] naali + inen ?

Hannu Väisänen pyrrhula.pyrrhula at meiliboxi.fi
Fri Jul 20 07:24:21 EEST 2018


Pitäisikö naali-sanalle asettaa lippu "inen-johdin ei koskaan sallittu":

A(binominaalinen):1:WORDBASES=+binomi(binomi)+naal(naali)+inen(+inen)
A(binominaalisena):1:WORDBASES=+binomi(binomi)+naal(naali)+inen(+inen)
A(bussiterminaalista):3:WORDBASES=+bussi(bussi)+termi(termi)+naal(naali)+inen(+inen)
A(dimensionaalisesti):1:WORDBASES=+dimensio(dimensio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(dimensionaalisia):1:WORDBASES=+dimensio(dimensio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(ekstensionaalinen):1:WORDBASES=+ekstensio(ekstensio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(ekstensionaalisen):1:WORDBASES=+ekstensio(ekstensio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(ekstensionaalisessa):1:WORDBASES=+ekstensio(ekstensio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(ekstensionaalisia):1:WORDBASES=+ekstensio(ekstensio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(embryonaalinen):1:WORDBASES=+embryo(embryo)+naal(naali)+inen(+inen)
A(embryonaalisesti):1:WORDBASES=+embryo(embryo)+naal(naali)+inen(+inen)
A(embryonaalisia):1:WORDBASES=+embryo(embryo)+naal(naali)+inen(+inen)
A(embryonaalisilla):1:WORDBASES=+embryo(embryo)+naal(naali)+inen(+inen)
A(epäkonventionaalinen):1:WORDBASES=+epä+konventio(konventio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(epäkonventionaalisella):1:WORDBASES=+epä+konventio(konventio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(epäkonventionaalisen):1:WORDBASES=+epä+konventio(konventio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(fiktionaaliseksi):1:WORDBASES=+fiktio(fiktio)+naal(naali)+inen(+inen)
A(fiktionaalisella):1:WORDBASES=+fiktio(fiktio)+naal(naali)+inen(+inen)

Ja niin edelleen...


More information about the voikko mailing list