[voikko] Parisataa Voikkoon?

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Mon Oct 4 18:24:07 EEST 2021


Hannu Väisänen via voikko kirjoitti 30.9.2021 kello 21.47:

> Kielitoimiston sanakirja hyväksyy parisataa (parinsadan jne) myös
> yhteen kirjoitettuna. mutta Voikko ei. Onko tarvetta lisätä se
> oikolukusanastoon?

Joo, mielestäni kannattaa lisätä oikolukuun.

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/parisataa
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 251 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20211004/a3961ead/attachment.sig>


More information about the voikko mailing list