<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Parfait-tyyppisten sanojen (Kotus-luokka 22) taivutustiedoissa ei ole yksikön illatiivia lainkaan. Aiheesta on kyllä hakutuloksissa huomautus ”vierasperäinen sana, illatiivin pääte -'hVn”. Käytännön vaikutuksiin kuuluu, että Oikofix hyväksyy paitsi illatiivin parfait’hen myös muodot parfait’han, parfait’hin jne. ja että Oikofixin analysointitoiminto ei lainkaan näytä tällaisten sanojen morfologista jäsennystä.</div><div dir="ltr"><br></div><div>Oletan, että kehittäjät tietävät tämän ongelman, mutta se saattaa olla aika hämmentävät pienelle ja keskisuurelle ihmiselle. Ongelma olisi käsittääkseni ratkaistavissa, jos kyseisen tyypin sanojen tietoihin liitettäisiin elementti, joka kertoo, mihin vokaaliin sanan äänneasu päättyy (esimerkkitapauksessa vokaaliin e; vokaalin pituutta tai kuulumista diftongiin sen jälkikomponenttina ei tarvitse kuvata). Tällaisten tietojen lisääminen olisi suhteellisen pieni työ (voisin ehkä tarjota itseni vapaaehtoiseksi).</div><div><br></div><div>Joukahaisen sisältämät tiedot substantiivien ja adjektiivien taivutuksesta ovat muutoin varsin kattavat, kattavammat kuin Kielitoimiston sanakirjassa, jossa jostain syystä on vain ns. merkkimuodot. Tosin Joukahaisestakin puuttuu yksikön instruktiivi. Tämä lienee harkittua, sillä yksikön instruktiivi on nominien taivutuksessa (verbien E-infinitiivit pois lukien) sikäli lähes olematon, että se esiintyy vain suhteellisen pienessä joukossa sanoja ja fraaseja, joissa muodot voidaan tulkita adverbeiksikin (esim. ”jalan”). Toisaalta puhtaasti morfologisesti yksilön instruktiivi on identtinen yksikön genetiivin kanssa ja voitaisiin siis tuottaa helposti.<br><br>Toinen periaatteellinen puure on komitatiivin puuttuminen. Sen osalta rajoittuminen monikkoon olisi perusteltua. Ehkä se on jätetty pois siksi, että substantiivin komitatiivi on aina omistusliitteellinen eikä tämä oikein sovi kuvausformaattiin, mutta voisihan substantiiveille tuottaa sellaiset muodot kuin taloine-. Komitatiivi on joka tapauksessa käytössä oleva sija, olkoonkin, että käyttö on yleensä jokseenkin keinotekoisen tuntuista (”tämä viehättävä kaupunki varjoisine kujineen” etc ad naus.).</div><div><br></div><div>Jukka</div></div></div>