<div dir="ltr"><div dir="ltr">su 20. helmik. 2022 klo 16.03 Hannu Väisänen via voikko (<a href="mailto:voikko@lists.puimula.org">voikko@lists.puimula.org</a>) kirjoitti:<br></div><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Viisas on Joukahaisessa vain laatusanana. Pitäisikö se muuttaa<br>
nimisana-laatusanaksi?<br></blockquote><div><br></div><div>Asia tuntuu sikäli selvältä, että Kielitoimiston sanakirjakin kuvaa usealla esimerkillä viisas-sanan käyttöä substantiivina.<br><a href="https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/viisas?searchMode=all">https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/viisas?searchMode=all</a> <br>(Tämä on lähinnä yksinkertaistettu Nykysuomen sanakirjan vastaavasta kuvauksesta s.v. viisas 1 b.)<br><br>Toisaalta herää kysymys, mihin kaikkiin tällainen vaikuttaa. Substantiivin ja adjektiivin ero on tulkinnanvarainen ja suhteellinen. Taivutuksessahan ei ole eroa paitsi sikäli, että substantiivi voi saada possessiivisuffiksin, adjektiivi ei, ja syntaktinen ero on lähinnä siinä, että substantiivi voi olla subjektina ja genetiiviattribuuttina, adjektiivi taas kongruoivana attribuuttina. Mutta mitä tahansa adjektiivia X voi käyttää substantiivina merkityksessä ’X olio’. Toiseen suuntaan ei joustoa yleensä ole, vaan substantiivin käyttö adjektiiviseen tapaan vaatii johdinta tai yhdyssanan muodostamista (esim. ei ”kivi aita”, vaan ”kivinen aita” tai ”kiviaita”); yksittäistapauksissa on poikkeuksia ainakin arkikielessä (esim. ”normi päivä”).</div><div><br>Onko Joukahaisessa johtamis-, yhdyssana- tai muita sääntöjä, joihin vaikuttaisi se, onko sana vain adjektiivi vai myös substantiivi? Jos on, miten viisas-sanan statuksen muutos käytännössä vaikuttaisi niihin?<br><br>Jukka</div></div></div>