[voikko] Voikko Firefox 3:ssa

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Sat Nov 3 15:15:49 EET 2007


On Saturday 03 November 2007, Andris Pavenis wrote:
> Harri Pitkänen wrote:
> > Asentaminenkin onnistuu, mutta suomi ei vain tule näkyviin mahdollisena
> > oikolukukielenä.
>
> Millaiset viestit tulevat virhekonsoliin jos tulevat?

"""
Failed to load XPCOM 
component: /home/harri/.mozilla/firefox/6pdn55q7.testi/extensions/{b676e3ff-cda7-4e0c-b2b8-74e4bb40a67a}/platform/Linux_x86_64-gcc3/components/libmozvoikko3.so
"""

Tarkistin, että tuo tiedosto on kyllä olemassa.

> > - Onko kääntäminen Mozillan lähdekoodinpuun sisällä ainoa tapa, jolla
> > tämän lisäosan saa toimimaan? Tässä on sellainen melko vakava ongelma,
> > että ainakaan Debian tai Ubuntu eivät tue riippuvuuksia
> > lähdekoodipakettien välillä tai kahden lähdekoodipaketin käyttämistä
> > yhden binääripaketin rakentamisessa. Eikö xulrunner-sdk
> > (ftp://ftp.mozilla.org/pub/xulrunner/nightly/latest-trunk/xulrunner-1.9a9
> >pre.en-US.linux-i686.sdk.tar.bz2) tai vastaava riittäisi?
>
> Haluaisin säilyttää mahdollisuutta kääntää laajennuksen Mozilla
> lähdekoodipuun sisällä. Voinen lisätä myös mahdollisuutta kääntää
> laajennuksen erikseen (eri Makefile, esim. Makefile.standalone)

Se olisi hyvä. Kiirettähän tällä ei ole, mutta on hyvä tietää, että tämä 
ainakin periaatteessa on mahdollista.

> > - Toivoisin lisäksi "make dist-gzip"-toiminnon, jolla SVN:stä voisi
> > generoida sellaisen lähdekoodipaketin, johon ei tarvita mitään
> > ulkopuolelta tulevia ohjelmabinäärejä. Tuo nykyinen "make source_pkg" saa
> > toki jäädä, mutta sen tuottamat lähdekoodipaketit ovat lakiteknisesti
> > hankalia. Niitä kun ei voi yksinään levittää rikkomatta GPL-lisenssiä.
>
> Sitten jokaisella tulee pakko etsiä kaikki ne paketit, niin että hän
> voisi kääntää laajennuksen lähdekoodeista. Voimme tietysti lisätä make
> dist-gzip ja make dist-bzip2.

Tämä ei ole ongelma Linux-jakeluihin paketoitaessa, koska niissä joka 
tapauksessa käytetään käyttöjärjestelmän mukana tulevia versioita 
mahdollisimman monista kirjastoista. Muita kehittäjiä varten voi tietenkin 
olla olemassa sellainen versio lähdekoodipaketista, josta löytyy valmiiksi 
käännetyt versiot kaikista binääreistä. Mutta tällöin on muistettava aina 
laittaa mukaan myös kaikkien kirjastojen ja Suomi-malagan lähdekoodit, jotta 
GPL:n vaatimukset täyttyvät.

HarriMore information about the voikko mailing list