[voikko] libvoikko 2.0rc1, openoffice.org-voikko 3.0rc1

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Sat Aug 23 18:26:40 EEST 2008


Julkaisukandidaatit libvoikon ja openoffice.org-voikon tulevista versioista 
ovat saatavilla:
 http://www.puimula.org/htp/testing/libvoikko-2.0rc1.tar.gz
 http://www.puimula.org/htp/testing/openoffice.org-voikko-3.0rc1.tar.gz

Oleellisimmat muutokset viime viikon esiversioihin nähden:
 * (libvoikko) Kieliopin tarkistuksessa pyritään virheet merkitsemään
  ainakin kahden merkin mittaisiksi, jotta sininen alleviivaus OOo:ssa
  olisi helpompi nähdä. Aivan kaikissa tapauksissa näin ei vieläkään
  tehdä.
 * (libvoikko) Korjattu bugi, joka aiheutti kaatumisen, jos kieliopin
  tarkistimen läpi yritti syöttää muuta kuin tekstimuotoista binääridataa.
 * (openoffice.org-voikko) Kieliopin tarkistuksessa virheiden selitykset
  annetaan käyttöliittymän kielen mukaan suomeksi tai englanniksi. Ihan
  aina tämä ei toimi, LC_MESSAGES-muuttujalle asetettua arvoa ei tässä
  versiossa vielä huomioida.

Olen testaillut näitä molempia jonkun verran, enkä ole löytänyt mitään 
ongelmia tavutuksen tai oikoluvun toiminnassa edellisiin versioihin 
verrattuna. Kieliopin tarkistinta olen kokeillut useilla verkosta 
löytämilläni asiakirjoilla. Siinä on vielä monia helposti korjattavissa 
olevia puutteita. Mm. sisällysluettelot, lähdeviitteet ja jopa sivunumerot 
merkitään lähes aina kielioppivirheiksi, ja tekstissä olevien luetteloidenkin 
kanssa on vähän ongelmia. Tavallisesta leipätekstistä ei kuitenkaan 
kohtuuttoman paljon turhia varoituksia anneta, ja monia oikeitakin virheitä 
löytyi. Erityisen paljon löytyi kaksinkertaisia sanavälejä, mutta myös 
muutama puuttuva piste ja puuttuva iso alkukirjain löytyi testauksessa 
käyttämistäni aidoista asiakirjoista.

Kieliopin tarkistin on kuitenkin oletusarvoisesti pois käytöstä tässä 
versiossa, joten nämä jäljellä olevat ongelmat eivät estä julkaisua. Jos 
näistä julkaisukandidaateista ei löydy pahoja ongelmia, julkaisen ne vakaina 
versioina tulevana torstaina. Ajattelin julkaista seuraavan version 
(openoffice.org-voikko 3.1) hiukan ennen vastaavaa OOo:n 3.1-versiota, eli 
todennäköisesti joskus ensi keväänä. Tässä versiossa toivon mukaan kieliopin 
tarkistin voidaan jo oletusarvoisesti ottaa käyttöön.

Uusi openoffice.org-voikko toimii nyt myös Debianissa, jos asentaa eilen 
experimental-jakeluun pääseen version OOo:sta. Kääntäminen vaatii kuitenkin 
pienen bugikorjauksen OOo:n SDK-pakettiin:
 http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=496219
Tämä on osittain sama bugi, joka oli Fedorankin OOo-paketeissa.

Päivitin sekä libvoikon että openoffice.org-voikon Debian-pakettitiedostot 
meidän omassa SVN:ssämme, joten kun tuon yllä mainitun korjauksen on ensin 
tehnyt, saa uuden openoffice.org-voikon deb-pakettina komennoilla
 makevoikkodeb libvoikko svn
 (asennetaan libvoikko)
 makevoikkodeb ooovoikko svn
 (asennetaan openoffice.org-voikko)
Tässä paketissa kieliopin tarkistin on aktivoitu, sillä nämä meidän 
pakettimmehan on tarkoitettu ensisijaisesti testikäyttöön. Tuotantokäytössä 
käytetään luonnollisesti Debianin virallisia paketteja.

Tavutusasetus-patchin otin pois, sillä tuo kyseinen asetus voidaan nyt asettaa 
OOo:n käyttöliittymän kautta Voikko-lisäosan asetuksista tai kieliasetusten 
Voikko-välilehdeltä.

HarriMore information about the voikko mailing list