[voikko] Libvoikko 2.1rc1, openoffice.org-voikko 3.1rc1

Ville-Pekka Vainio vpivaini at cs.helsinki.fi
Sun Apr 5 22:35:23 EEST 2009


Kiitos. Fedora 11:llä kääntäminen ei onnistunut ihan suoraan GCC 4.4:n
ja (ilmeisesti) glibc 2.9.90:n vuoksi. GCC 4.4 on entistä tarkempi
headerien suhteen ja glibc taas säilyttää "constnessin" monissa
merkkijonojen käsittelyyn tarkoitetussa funktiossa, eli esim. jos
funktion parametrina on const char *, niin sieltä myös palautetaan const
char * [1].

Liitteenä on patch, jonka pitäisi korjata nämä ongelmat.

[1]
https://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2009-January/msg02248.html


-- 
Ville-Pekka Vainio
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: libvoikko-2.1-rc1-gcc44-fixes.patch
Type: text/x-patch
Size: 1435 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20090405/324b010c/attachment.bin>


More information about the voikko mailing list