[voikko] Libvoikko 2.1rc2

Lauri Nurmi lanurmi at iki.fi
Mon Apr 6 20:49:25 EEST 2009


Harri Pitkänen kirjoitti 6.4.2009 kello 16.54:

> Uusi lähdekoodipaketti löytyy osoitteesta
> http://www.puimula.org/htp/testing/libvoikko-2.1rc2.tar.gz

Kokeilin kääntää tätä Mac OS X:llä. Ensimmäinen vastaan tullut  
ongelma oli, että configure ei löytänyt malaga.h:ta, koska  
ylimääräiset include-polut oli ilmoitettu CFLAGS-ympäristömuuttujassa  
kuten ennenkin, ja nyt niiden olisi oltava CPPFLAGSissa. Tämä nyt ei  
tietysti ole suurikaan ongelma.

Seuraava ongelma liittyy Python-skriptiin; tässä tracebackin loppuosa:
---
   File "./autocorrect/triecompiler.py", line 78, in cHexCodeForChar
     return "\\u" + hexCode.rjust(4, "0")
TypeError: rjust() takes exactly 1 argument (2 given)
make[1]: *** [autocorrect/data.hpp] Error 1
---

Python on versiota "Python 2.3.5 (#1, Jan 12 2009, 14:43:55)".


-LN
More information about the voikko mailing list