[voikko] Libvoikko 2.1rc2

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Mon Apr 6 21:23:32 EEST 2009


On Monday 06 April 2009 20:49:25 Lauri Nurmi wrote:
> Kokeilin kääntää tätä Mac OS X:llä. Ensimmäinen vastaan tullut
> ongelma oli, että configure ei löytänyt malaga.h:ta, koska
> ylimääräiset include-polut oli ilmoitettu CFLAGS-ympäristömuuttujassa
> kuten ennenkin, ja nyt niiden olisi oltava CPPFLAGSissa. Tämä nyt ei
> tietysti ole suurikaan ongelma.

Ohjeet kirjaston kääntämiseksi on jossain vaiheessa päivitettävä käyttämään 
CPPFLAGS- ja CXXFLAGS-muuttujia oikealla tavalla.

> Seuraava ongelma liittyy Python-skriptiin; tässä tracebackin loppuosa:
> ---
>    File "./autocorrect/triecompiler.py", line 78, in cHexCodeForChar
>      return "\\u" + hexCode.rjust(4, "0")
> TypeError: rjust() takes exactly 1 argument (2 given)
> make[1]: *** [autocorrect/data.hpp] Error 1
> ---
>
> Python on versiota "Python 2.3.5 (#1, Jan 12 2009, 14:43:55)".

Vika on juuri tuossa Pythonin versiossa, eli rjust-metodille on lisätty toinen 
valinnainen parametri vasta versiossa 2.4. Kokeilisitko vaihtaa tuohon
  hexCode.rjust(4).replace(" ", "0")
tai jotain vastaavaa?

HarriMore information about the voikko mailing list