[voikko] Kieliopin tarkistuksen XML-muotoinen korjauslista

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Sun Mar 8 12:21:23 EET 2009


Libvoikon kieliopin tarkistimen käyttämä lista virheellisistä sanoista ja 
sanapareista luetaan nyt XML-tiedostosta

http://voikko.svn.sourceforge.net/viewvc/voikko/trunk/libvoikko/data/autocorrect/fi_FI.xml?view=markup

Tämä tiedosto on siirretty libvoikon alle vanhasta paikastaan, mutta tiedoston 
muoto on edelleen sama kuin ennenkin.

XML-tiedostoa tarvitaan vain käännösvaiheessa, jolloin se muunnetaan hakujen 
kannalta tehokkaampaan tietorakenteeseen ja upotetaan osaksi 
libvoikko-kirjaston binääriä. Myöhemmin tämä tieto siirretään luultavasti 
erilliseksi datatiedostoksi, mutta nykyisessä koossa (204 tietuetta) tästä 
olisi enemmän vaivaa kuin hyötyä.

Tiedosto muunnetaan libvoikon käännösvaiheessa Python-kielisellä ohjelmalla. 
Tästä syystä libvoikon kääntäminen vaatii nyt Pythonin, mutta valmiin 
kirjaston käyttämiseen sitä ei edelleenkään tarvita. Kehittäjille ja 
testaajille tarkoitetut Debian-paketointitiedostot on myös päivitetty, joten
komennolla
  makevoikkodeb libvoikko svn
pitäisi syntyä ilman mitään lisätoimenpiteitä toimivat deb-paketit, jos joku 
haluaa tätä uutta ominaisuutta kokeilla tai tehdä täydennyksiä 
korjauslistaan.

HarriMore information about the voikko mailing list