[voikko] Enchant, komentoriviltä vai API:n käyttöön?

Tapio Lehtonen tapio.lehtonen at dnainternet.net
Fri Sep 4 11:17:34 EEST 2009


Komento enchant tai ainakin sen man-sivu tuntuu kovin niukalta.
Esimerkiksi ei lainkaan ilmene, mistä enchant katsoo mitä kieltä
pitäisi oikolukea. Tarkoitukseni on muokata Debianin
oikolukujärjestelmää siten että suomenkieli oikoluettaisiin Voikolla.
Maa-asetusto siellä voi olla mitä vaan, jolloin enchant ei toimisi
(arvaan sen katsovan jostain kohtaa localea mikä kieli on
käytössä).

Kekkasin Harrin vastauksesta että ~/.enchant/fi.dic
on tiedosto johon suomenkielen sanalista pitäisi kirjoittaa, tuo ehkä
on sanottu jossain voikon ohjeissa, mutten ole vielä löytänyt. Mutta
menee kludgetukseksi jos koitan tämmöistä Debianin palvelimella saada
toimimaan.

Ryhdyin epäilemään, että enchanttia olisi tarkoitus käyttää API:n
kautta ja PyEnchant löytyi, ja siihen näyttäisi olevan ohjeitakin. 

Kyselen nyt jotten lähde kehnolla tavalla ratkomaan ongelmaa, että jos
haluan Voikkoa suomenkielen oikolukuun Debian-projektin puitteissa,
onko järkevä ratkaisu tehdä Pythonilla ohjelma joka asettaa kielen
suomeksi, etsii sanaluettelot ja mahdollisesti limittää ne yhteen ja
sitten tuottaa väärin kirjoitettujan sanojen luettelon. Olisiko joku
muu lähestymistapa tarkoituksenmukaisempi?

http://d-i.debian.org/l10n-spellcheck/

-- 
Tapio Lehtonen
tapio.lehtonen at iki.fi
http://www.iki.fi/tapio.lehtonen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20090904/dd053754/attachment.sig>


More information about the voikko mailing list