[voikko] "voikkotest --current" ja Suomi-Malagan asennushakemisto

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Sun Sep 13 21:05:44 EEST 2009


Kaipaisin vähän vinkkejä Suomi-Malagan testausympäristön järjestämiseen.
Minulla on pitkään ollut kotihakemistossa symbolinen linkki ~/.voikko,
joka osoittaa suoraan lähdekoodihakemistoon suomimalaga/voikko. Sen alla
puolestaan on hakemisto "2", ja sen alla linkki "mor-standard", joka
osoittaa edelliseen hakemistoon "..".

Tällä järjestelyllä olen siis käyttänyt Voikon kanssa suoraan niitä
Suomi-Malagan tiedostoja, jotka "make voikko" luo. Haluaisin kuitenkin
nyt pitää kääntämishakemiston (suomimalaga/voikko) ja asennushakemiston
(~/.voikko) erillään. Oikoluvun käytön kannalta se on toki helppoa:
poistan vain entisen ~/.voikko-linkin ja asennan Suomi-Malagan
samannimiseen hakemistoon (make voikko-install DESTDIR=$HOME/.voikko).

Pienenä ongelmana on se, että "voikkotest --current" automaattisesti
kääntää Suomi-Malagan uudelleen mutta varsinaisessa testiajossa se
käyttää kuitenkin hakemistossa ~/.voikko olevaa asennusta. Automaattinen
kääntäminen on siis aika lailla turhaa. Miten tämä testiympäristö
kannattaisi järjestää?More information about the voikko mailing list