[voikko] Uusia lukutapoja morfologiseen analyysiin

Jukka K. Korpela jkorpela at cs.tut.fi
Wed Apr 20 19:39:29 EEST 2011


Harri Pitkänen wrote:

> Vaikkapa käännettäessä lauseita "Olin ajoissa paikalla" ja
> "Hiihtäjien ajoissa on parantamisen varaa" muille kielille on tärkeää
> osata päätellä, onko "ajoissa" adverbi vai nominin "aika" monikon
> inessiivi.

Morfologisesti se aika-sanan tai ajo-sanan monikon inessiivi. Jos näistä 
ensimmäinen vaihtoehto tulkitaan adverbiksi, se on semantiikkaa ja 
lauseenjäsennystä. En oikein näe etuja siitä, että morfologinen analyysi 
tuottaisi adverbitulkinnan erillisenä vaihtoehtona.

> Tätä Karlssonin säännöissä käsittääkseni yritetään tehdä,
> eikä se onnistu, ellei morfologisesta analyysistä saada ulos molempia
> vaihtoehtoja.

"Olin ajoissa paikalla" saa syntaktisesti saman jäsennyksen, tulkittiinpa 
"ajoissa" adverbiaalina käytetyksi nomininmuodoksi tai adverbiksi. Se, että 
sanaa "ajoissa" käytetään (muun käytön lisäksi) itsenäisesti adverbiaalina, 
on leksikaalinen ja semanttinen asia, eikä sillä ole morfologian kanssa 
oikein mitään tekemistä.

> Määrällisesti näitä adverbeja ei toivottavasti tarvitse kovin paljon
> lisätä. Kotus-sanalistalla näyttää olevan 124 issA-päätteistä
> adverbia, Voikon sanastossa puolestaan 99 kappaletta.

Vastaavia tapauksia on paljon muitakin. Jos "ajoissa" tulkitaan (tietyissä 
tilanteissa) adverbiksi, niin miksi ei yhtä hyvin sanaa "aikoihin" vaikkapa 
lausessa "En ole aikoihin nähnyt häntä"?

-- 
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/ 
More information about the voikko mailing list