[voikko] Uusia lukutapoja morfologiseen analyysiin

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Fri Apr 22 18:46:43 EEST 2011


On Wednesday 20 April 2011, Jukka K. Korpela wrote:
> Morfologisesti se aika-sanan tai ajo-sanan monikon inessiivi. Jos näistä
> ensimmäinen vaihtoehto tulkitaan adverbiksi, se on semantiikkaa ja
> lauseenjäsennystä. En oikein näe etuja siitä, että morfologinen analyysi
> tuottaisi adverbitulkinnan erillisenä vaihtoehtona.

Minä näen tässä useitakin käytännön etuja. Voikon sisäinen toteutus on eräissä 
tarkistuksissa sellainen, että analyysin perusteella eräät rakenteet tulkitaan 
virheellisiksi, paitsi jos rakenteeseen kuuluvilla sanoilla on rinnakkaisia 
analyysejä eri sanaluokissa. Tällä vältetään merkitsemästä virheelliseksi 
sellaisia rakenteita, jotka saattavatkin olla tulkinnasta riippuen oikein 
kirjoitettu.

Toinen etu on se, että ratkaisu toimii paremmin Juhon käyttämän Karlssonin 
rajoitekieliopin kanssa. Tarkistin myös "kilpailevat" toteutukset. Lingsoftin 
Fintwol tuottaa erillisen adverbitulkinnan. Omorfin www-demo ei tuota, mutta 
lähdekoodien perusteella uusin versio ilmeisesti tuottaisi.

Toki tässä voisi tehdä toisenkin valinnan, mutta tällä hetkellä näkisin 
adverbitulkinnan lisäämisen parhaaksi ratkaisuksi.

HarriMore information about the voikko mailing list