[voikko] Morfologinen analyysi: -kO-liitepartikkelit

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Sat May 7 23:14:49 EEST 2011


> Kiitos vaivannäöstä! Yhdessä säännössä mainitaan pääte -kAAn, joten sen
> voisi lisätä.

Lisäsin tuen liitepartikkeleille -kin ja -kAAn. Testisanastot on myös
päivitetty, mutta tähän tarvitaan lisäksi uusin kehitysversio libvoikosta.

> Huomasin muuten, että "itse" luokitellaan nimisanaksi. Onko
> se tarkoituksella niin?

Se on myös nimisana, tosin sellaisena niin harvinainen, että voisimme
periaatteessa tulkita sen pelkästään pronominiksi.

Tämä olisi kyllä hyvä korjata, mutta hiukan työläs. Pitäisi ensin käydä
läpi itse-alkuiset yhdyssanat ja tutkia, missä tilanteissa haluamme
edelleen hyväksyä ne automaattisesti ja missä emme. Muistaakseni
itse-alkuisten sanojen hyväksymisestä on aikaisemmin tullut
bugiraporttejakin, joten siinäkin mielessä olisi hyödyllistä tehdä tämä
korjaus. En kuitenkaan ehdi tekemään tätä nyt, ehkä joskus myöhemmin.

Harri
More information about the voikko mailing list