[voikko] Lähdekoodien siirto git-versionhallintaan

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Wed Jun 27 00:14:56 EEST 2012


Harri Pitkänen kirjoitti 26.6.2012 klo 23.20:

> Nähdäkseni ainoa käytännön ongelma tässä syntyy siitä, että ennestään
> SVN:ssä olevat tagit esim. libvoikosta sisältävät vain libvoikon
> koodit. Jatkossa tagit, vaikka ne tehtäisiinkin pelkästään libvoikon
> julkaisua varten, sisältävät kaikkien ydinosien tilan tietyllä
> hetkellä. Eli en tiedä, osaanko siirtää automatisoidusti SVN:tageja
> git-järjestelmään tämän ydinprojektin osalta. Ne siis jäävät
> toistaiseksi varmaan siirtämättä, ellei joku muu tällä listalla keksi
> tähän toimivaa loitsua? Joka tapauksessa niitä voi luoda
> jälkikäteenkin katsomalla sopivat aikaleimat SVN:n tageista.

Tietääkseni ei onnistu automaattisesti ellei itse askartele skriptejä.
Minulla on ollut jo pitkään koko Voikon trunk-haara Gitiin muutettuna.
Olen selvittänyt ja lisännyt Git-tagit seuraavalla tavalla: Ensin
tarkistan, mistä SVN-revisiosta tagi on kopioitu. Esimerkiksi Libvoikko
3.5:n tagi on r4256:sta.

  $ svn log -v tags/libvoikko/3.5/


------------------------------------------------------------------------
r4257 | hatp | 2012-06-25 20:27:22 +0300 (ma, 25 kesä   2012) | 2 lines
Changed paths:
  A /tags/libvoikko/3.5 (from /trunk/libvoikko:4256)

* Tag libvoikko 3.5

------------------------------------------------------------------------


Sitten pitää katsoa Git-logia Libvoikon näkökulmasta:

  $ git log -- libvoikko/

Tagi lyödään siihen commitiin, joka on ennen r4256:ta, tässä tapauksessa
r4254:ään (Gitissä b1d6686e):


commit b1d6686eb8efa1d333f77302c1f7fcd3e4af0dbb
Author: Harri Pitkänen <hatapitk at iki.fi>
Date:  2012-06-18 14:02:53 +0000

  * Update MSVC project file
  
  git-svn-id: https://voikko.svn.sourceforge.net/svnroot/voikko/trunk@4254 ee56993d-3414-0410-8ed4-8136e77a0dd8


Minulla on myös oma versio makevoikkodebistä: se kääntää Debian-paketin
omasta, paikallisesta git-repositorystä.

> SVN:n commit-oikeuksia ei periaatteessa GitHubissa enää tarvittaisi,
> mutta minusta olisi silti hyvä, että riittävän monella olisi
> push-oikeudet tuonne GitHubiin. Annan oikeudet (voikko-organisaation
> jäsenyyden) pyynnöstänne kaikille niille, joilla nykyään on
> commit-oikeus Voikon SVN-repositoryyn. Tämä tietysti edellyttää
> GitHubiin rekisteröitymistä.

Touhuan ja hääräilen satunnaisesti Suomi-malagan ja Libvoikon Common
Lisp -rajapinnan kanssa, joten mielelläni otan commit-oikeudet ja teen
muutokset tuonne suoraan. Minulla on tunnus GitHubissa:
<https://github.com/tlikonen>.More information about the voikko mailing list