[voikko] Samoin taipuvien sanojen yhdistäminen

Jukka K. Korpela jkorpela at cs.tut.fi
Sun Jul 13 20:54:06 EEST 2014


2014-07-13 20:37, Sami Liedes kirjoitti:

> 3. Perusmuoto: voima
>   Sanaluokka: substantiivi (yleisnimi)
>   Sijamuoto: inessiivi eli sisäolento
>   Rakenne: voima
>
> 4. Perusmuoto: voima
>   Sanaluokka: substantiivi (yleisnimi)
>   Sijamuoto: inessiivi eli sisäolento
>   Partisiippi: agenttipartisiippi (-MA)
>   Rakenne: voi+ma
>
> Mikäli en ole erehtynyt, merkitysten 3 ja 4 kaikki taivutusmuodot ovat
> täsmälleen samat.

Sanat ovat morfologialtaan ja alkuperältään samat, mutta ne tulkitaan 
yleensä eri sanoiksi syntaksin ja käytön takia.

Niin sanotut agenttipartisiipit ovat passiivin partisiippeja. 
Voida-verbin tapauksessa kyse on melko teoreettisesta muodosta, koska 
verbi on vain rajoitetusti transitiivinen (se saa määritteekseen 
useimmiten verbin). Osuvampi esimerkki olisi normaalimpi transitiivinen 
verbi, kuten ”kantaa”. Sen ”agenttipartisiippi” eli MA-partisiippi 
esiintyy inessiivissä esimerkiksi ilmauksessa ”Matin kantamassa 
taakassa”, jossa se käyttäytyy – kuten tällaiset partisiipit yleensäkin 
– adjektiivin tavoin ja sen merkitys johtuu suoraan verbin ”kantaa” 
merkityksistä. Sen sijaan tämän verbin substantiivijohdos ”kantama” on 
merkitykseltään hyvin erikoistunut (esim. ”tykin kantama on 20 km”).

Niinpä sanojen 3 ja 4 pitäminen erossa toisistaan on varsin usein 
tarpeellista, esimerkiksi aina, kun on tarkoitus tehdä syntaktinen analyysi.

YuccaMore information about the voikko mailing list