[voikko] Samoin taipuvien sanojen yhdistäminen

Harri Pitkänen hatapitk at iki.fi
Mon Jul 14 20:21:04 EEST 2014


Hei!

On Sunday 13 July 2014 20:37:33 Sami Liedes wrote:
> Pystyykö Voikon avulla taivuttamaan sanoja
> perusmuodosta lähtien?

Ei vielä. Tulevalla VFST-pohjaisella morfologialla (joka tätä tarkoitusta 
ajatellen on jo käytännössä valmis) tämä kyllä on mahdollista, mutta libvoikon 
kautta toiminto ei vielä ole käytettävissä. Myöhemmin kyllä onnistuu, kunhan 
ehdin tämän suunnittelemaan ja toteuttamaan.

> Tai selvittämään, ovatko kahden merkityksen
> kaikki taivutusmuodot identtisiä?

Tämä onkin jo hitusen vaikeampaa. Varmaankin rehellisin vastaus on, että ei 
onnistu. Mutta jos määritellään tarkasti, mitä "taivutusmuodolla" tarkoitetaan 
(eli esimerkiksi sijamuodot ovat taivutusmuotoja, -jA-tekijänimijohdokset 
eivät ole jne.) niin toki sitten tuota yllä mainittua vielä toteuttamatonta 
toimintoa hyödyntäen tämä onnistuisi.

Mikäli sinua kiinnostaa auttaa näiden puuttuvien toimintojen toteuttamisessa, 
kerron kyllä mielelläni lisätietoja.

> 3. Perusmuoto: voima
>  Sanaluokka: substantiivi (yleisnimi)
>  Sijamuoto: inessiivi eli sisäolento
>  Rakenne: voima
> 
> 4. Perusmuoto: voima
>  Sanaluokka: substantiivi (yleisnimi)
>  Sijamuoto: inessiivi eli sisäolento
>  Partisiippi: agenttipartisiippi (-MA)
>  Rakenne: voi+ma
> 
> Mikäli en ole erehtynyt, merkitysten 3 ja 4 kaikki taivutusmuodot ovat
> täsmälleen samat.

Perinteisesti taivutusmuodoiksi laskettavien muotojen osalta (sijamuodot jne.) 
taidat olla oikeassa. Mutta johdosten osalta tämä ei enää pädekään:

> Kääntäen tästä seuraa se, että sana X on merkityksen
> 4 voi+ma-sanan johdannainen jos ja vain jos se on myös merkityksen 3
> voima-sanan johdannainen.

Agenttipartisiipista ei Voikon malaga-morfologiassa johdeta -mAinen-johdosta, 
joten sana "voimamainen" on ainoastaan merkityksen 3 muttei merkityksen 4 
johdos. VFST-morfologiassa johdetaan molemmat, mutta pitäisin tätä kyllä 
bugina. Teoriassa muoto ei kai olisi mahdoton, käytännössä se kuitenkin taitaa 
olla tarpeeton.

> Tällaisia sanoja on uskoakseni paljon; niitä
> ovat muun muassa
> 
>  * monet sanastosta löytyvät -jA-päätteiset tekijänimityyppiset sanat

Tästä haluaisin esimerkin. Mielestäni sanastossa pitäisi näitä olla vain siinä 
tapauksessa, että niitä ei syystä tai toisesta johdeta sanaan liittyvästä 
verbistä. Olisi luultavasti bugi, jos -jA-tekijänimelle tulisi kaksi 
analyysiä.

>  * aasialainen ja aasi+ala+inen

Paikannimen -lAinen-johdokset eivät muistaakseni käyttäydy johtimien ja 
yhdyssanasääntöjen osalta täysin samalla tavalla kuin -inen-johdokset.

>  * hirvi+ttävä, hirvittä+vä
>  * hyppyse+llinen, hyppy+sell+inen
>  * iljettä+vä, ilje+ttävä
>  * kohotta+va, koho+ttava

Nämä tosiaan taitavat käyttäytyä kaikilta osin keskenään samalla tavalla.

>  * kohtuullinen, kohtuu+llinen

Kohtuu-sanalle Joukahaiseen kirjattujen kommenttien perusteella koko sana on 
nykyisessä muodossaan hiukan kyseenalainen ja pitäisi poistaa sanastosta, 
kunhan siitä johdetut kelvolliset muodot saadaan ensin lisättyä.

>  * kaikki yhdyssanat, joiden alkuosa on monimerkityksinen mutta
>   taipumaton

Totta.

> Sovelluksessani en ole erityisen kiinnostunut sanan tarkasta
> rakenteesta; mielelläni kohtelisin yhtenä sanana kaikkia sanoja, jotka
> täyttävät seuraavat ehdot:
> 
>  1. sama sanaluokka
>  2. sama perusmuoto
>  3. kaikki kuviteltavissa olevat taivutusmuodot ovat samat

Tämä kolmas kriteeri on tosiaankin hankala toistaiseksi toteuttaa, mutta jos 
se voidaan ensin määritellä tarkasti, voin avustaa toteutustyössä.

Harri


More information about the voikko mailing list