[voikko] Exif - sana vai lyhenne

Jukka K. Korpela jkorpela at cs.tut.fi
Tue Oct 18 23:38:36 EEST 2016


18.10.2016, 22:48, eero hauskamaa kirjoitti:

> Tutkailin tätä viikonloppuna ilmennyttä oikolukupähkinää Kotuksen
> Kielikellon lyhenneluettelosta ja sanoisin tämän pohjalta
> tiedostomuotojen nimien olevan ennemmin ehdottomassa taivutuskiellossa
> olevia lyhenteitä kun taivutuskiellossa olevia sanoja.

En löydä luettelosta
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/364
mitenkään selvää osviittaa tähän asiaan. Siellä on aika vähän 
tiedostomuotoja, ja niiden nimityksissä näyttää linjana olevan, että 
voidaan kirjoittaa kokonaan versaalein tai sitten yleisnimen tavoin 
(siis gemenalla, paitsi virkkeen alussa versaalialkuisena), esim.
”PDF ~ pdf engl. Portable Document Format, eräs tiedostomuoto”. Minusta 
tuo ei lainkaan ota kantaa taivuttamiseen. Esimerkkitapaus on 
epäilemättä sellainen, että se luetaan kirjaimittain, pee dee äf, ja 
taivutus olisi tämän mukainen (esimerkiksi PDF:ään ~ pdf:ään).

Taitaa kyllä olla niin, että tällaisia nimiä – luettiin ne sitten 
sanoina, kirjaimittain tai sekamuotoisesti – ei pidetä asiatyyliin 
sopivina muuten kuin yhdyssanojen alkuosina, ei siis normaaleina 
erillisinä substantiiveina. Tästä tietysti seuraisi tavuttamattomuus. Ei 
siis olisi sopivaa sanoa ”Hän lähetti minulle kaksi pdf:ää”, vaan 
pitäisi sanoa esimerkiksi ”Hän lähetti minulle kaksi pdf-tiedostoa”. 
Tästä ei toisaalta liene mitään selvää normia, ja arkikielessä nimien 
substantiivikäyttö on kai aika tavallista.

Näin ollen voisi perustella sellaista kuvausta, jossa tiedostomuotojen 
nimet ovat taipuvia substantiiveja ja taivutus riippuu lukutavasta. Se, 
onko niiden taivuttaminen sopivaa, on eritasoinen kysymys: kirjakielen 
normeja tai asiatyylin sääntöjä koskeva asia.

> Täten myös
> standardien nimiin voi luultavasti suhtautua samalla tavalla.

Kyseessä eivät yleensä ole standardit sanat varsinaisessa merkityksessä, 
vaan spesifikaatiot. Eikä esimerkiksi ”exif” ole standardin tai 
spesifikaation nimi, vaan tiedostomuodon nimitys – on ihan eri asia, 
onko tiedostomuodolle standardi, miten laajasti se on hyväksytty jne. 
Voidaan puhua ”exif-standardista”, mutta ”exif” ei itsessään ole 
standardin nimitys.

Jättäisin siis kysymyksen standardeista enimmäkseen tämän asian 
ulkopuolelle. Standardille voisi antaa merkitystä enintään sen kannalta, 
miten nimi kirjoitetaan: exif-standardi käyttää kirjoitusasua ”Exif”, 
kun taas kielitoimiston linjaa kai on tulkittava niin, että vaihtoehdot 
ovat ”EXIF” ja ”exif”.

YuccaMore information about the voikko mailing list