[voikko] Moderatiivijohdokset -hkO automaattisesti kaikista adjektiiveista

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Sat Jul 13 08:00:50 EEST 2019


Harri Pitkänen kirjoitti 12.7.2019 kello 23.03:

> Olen muuttamassa Voikon morfologiaa niin, että -hkO-johdokset
> (tyhmähkö jne.) muodostetaan automaattisesti kaikista adjektiiveista.

Mainiota. Varmuuden vuoksi kokoan Isosta suomen kieliopista:

 - adjektiivin komparatiivista eikä superlatiivista ei tehdä
  hkO-johdosta (vanha > vanhempi > *vanhemmahko (?); vanhin >
  *vanhimmihko (?))

 - hkO-johdoksista itsestään ei muodosteta yleensä komparatiivia eikä
  superlatiivia (vanhahko > *vanhahkompi, *vanhahkoin). Ainakaan kovin
  yleiskielistä se ei ole. Arkikielessä niitä siellä täällä näkyy,
  esimerkiksi Google löysi keskustelupalstalta yhden "vanhahkomman"

 - hkO-johdoksista ei muodosteta ominaisuudennimiä (vanhahko >
  *vanhahkous)

 - hkO-johdoksista voi johtaa sti-adverbeja (helpohko > helpohkosti).
  Joskaan kaikista ei taida tulla järkevää tai ainakaan kovin
  käyttökelpoista (vanhahko > vanhahkosti).

Lähde:

  "§ 294 hkO-adjektiivien muodostus ja merkitys"
  http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=294

-- 
/// OpenPGP key: 4E1055DC84E9DFF613D78557719D69D324539450
// https://keys.openpgp.org/search?q=tlikonen@iki.fi
/ https://keybase.io/tlikonen https://github.com/tlikonen
-------------- seuraava osa --------------
Ei-tekstimuotoinen liite on siirretty...
Nimi: signature.asc
Tyyppi: application/pgp-signature
Koko: 507 bytes
Kuvaus: ei saatavilla
Url : <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20190713/ed9ed5a4/attachment.sig>


More information about the voikko mailing list