[voikko] Moderatiivijohdokset -hkO automaattisesti kaikista adjektiiveista

Jukka K. Korpela jukkakk at gmail.com
Mon Jul 15 10:37:15 EEST 2019


la 13. heinäk. 2019 klo 8.01 Teemu Likonen (tlikonen at iki.fi) kirjoitti:


> Mainiota. Varmuuden vuoksi kokoan Isosta suomen kieliopista:
>

Siinä on kyllä huomionarvoisia huomioita, mutta se ei ole normatiivinen,
eikä sen kuvaus tässä asiassa kaikin osin osu oikeaan. Se on jopa osittain
ristiriidassa Kielitoimiston sanakirjan kanssa. Kokosin omia huomioitani:
http://jkorpela.fi/hko.html
(Täydennän sitä ehkä vielä, jos saan luetuksi tuoreehkon tšekinkielisen
opinnäytetyön suomen moderatiivijohdoksista.)


>
>  - adjektiivin komparatiivista eikä superlatiivista ei tehdä
>   hkO-johdosta (vanha > vanhempi > *vanhemmahko (?); vanhin >
>   *vanhimmihko (?))
>

Komparatiivien -hko-johdoksia esiintyy jossain määrin. Superlatiivien
-hko-johdokset vaikuttavat semanttisesti ristiriitaisilta, enkä ole
sellaisia löytänyt.

ISK esittää myös kantasanan rakennetta koskevia rajoituksia -hko-johdosten
muodostamiselle, mutta pidän niitä enemmänkin yleisyyttä luonnehtivina kuin
aitoina rajoituksina.


>
>  - hkO-johdoksista itsestään ei muodosteta yleensä komparatiivia eikä
>   superlatiivia (vanhahko > *vanhahkompi, *vanhahkoin). Ainakaan kovin
>   yleiskielistä se ei ole. Arkikielessä niitä siellä täällä näkyy,
>   esimerkiksi Google löysi keskustelupalstalta yhden "vanhahkomman"
>

Hyvin harvinaisia.


>
>  - hkO-johdoksista ei muodosteta ominaisuudennimiä (vanhahko >
>   *vanhahkous)
>

Harvinaisia.


>  - hkO-johdoksista voi johtaa sti-adverbeja (helpohko > helpohkosti).
>   Joskaan kaikista ei taida tulla järkevää tai ainakaan kovin
>   käyttökelpoista (vanhahko > vanhahkosti).
>

Voivat tuntua oudoilta, mutta outous kai johtuisi kantasanan merkityksestä
ja koskisi yhtä hyvin kantasanan -sti-johdosta. Kuitenkin ”vanhasti”
näyttää olevan melko yleinen, ja ”vanhahkosti” esiintyy sekin yllättävähkön
usein; merkitykset suunnilleen ’vanhalla tavalla’ ja ’vanhahkolla tavalla’.

Jukka
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20190715/c022b5fe/attachment.html>


More information about the voikko mailing list