[voikko] Akropolis

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Wed Apr 7 21:41:16 EEST 2021


* 2021-03-14 15:32:09+0200, Jukka K. Korpela wrote:

> Joukahaisessa Akropolis on vain erisnimenä ja taivutuksena Akropoliksen.
> Kuitenkin jopa Wikipedia-sivulla, johon se viittaa, on Akropoliin-taivutus
> ja lisäksi teksti, jonka mukaan kyseessä on Ateenassa sijaitseva ”akropolis
> eli linnavuori”, joka vastaa kirjallisuudessa esiintyvää käytäntöä: Kreikan
> kaupungeilla oli yleisesti linnoitettu yläkaupunki, akropolis, jonka
> ympärillä oli alakaupunki, ja Akropolis on Ateenan akropoliista käytetty
> erisnimi.
>
> Mielestäni sana tulisi kuvata sekä erisnimenä että yleisnimenä. En tiedä,
> onko nämä mahdollista yhdistää. Taivutuksen tulisi olla ainakin
> ensisijaisesti Akropoliin.

Kiitokset huomioista. Sama kirjoitusasu erisnimellä ja yleisnimellä on
oikoluvun kannalta ehkä hieman harmittava asia, mutta onhan noita toki
suomenkielisissäkin nimissä paljon. Näkisin, että "akropolis" kannattaa
lisätä, ja teinkin juuri niin.

Nyt Joukahaisessa on kaikki neljä sanaa eli "Akropolis" ja "akropolis"
kumpikin kaksi kertaa, taivutustyyppeinä "vieras" ja "vastaus". Vielä en
ole rajannut oikoluvusta mitään pois, koska olen vähän kahden vaiheilla,
pitäisikö "-poliksen" sallia edelleenkin. Kotus näyttää toteavan
"antiikin ajan" näkökulmasta vain "-poliin". Mitä olemme mieltä?

https://joukahainen.puimula.org/word/edit?wid=539658
https://joukahainen.puimula.org/word/edit?wid=539656
https://joukahainen.puimula.org/word/edit?wid=533807
https://joukahainen.puimula.org/word/edit?wid=539657

> Kotuksen kanta näyttää olevan, että se [poliin] on ainoa taivutus:
> https://www.kotus.fi/nyt/kotus-vinkit/viikon_vinkkien_arkisto_(2015-2019)/viikon_vinkit_2017/nimen_chempolis_taivutus.22769.news
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 251 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20210407/c9e3721b/attachment.sig>


More information about the voikko mailing list