[voikko] Akropolis

Teemu Likonen tlikonen at iki.fi
Thu Apr 8 21:07:50 EEST 2021


Teemu Likonen kirjoitti 7.4.2021 kello 21.41:

> Nyt Joukahaisessa on kaikki neljä sanaa eli "Akropolis" ja "akropolis"
> kumpikin kaksi kertaa, taivutustyyppeinä "vieras" ja "vastaus". Vielä en
> ole rajannut oikoluvusta mitään pois, koska olen vähän kahden vaiheilla,
> pitäisikö "-poliksen" sallia edelleenkin. Kotus näyttää toteavan
> "antiikin ajan" näkökulmasta vain "-poliin". Mitä olemme mieltä?
>
> https://joukahainen.puimula.org/word/edit?wid=539658
> https://joukahainen.puimula.org/word/edit?wid=539656
> https://joukahainen.puimula.org/word/edit?wid=533807
> https://joukahainen.puimula.org/word/edit?wid=539657

En ole enää kahden vaiheilla. Erinäisten Kotuksen verkkosivujen
perusteella heidän suosituksensa osoittaa selvästi vain
Akropoliin-taivutukseen (lk. "vieras"), joten poistin
Akropoliksen-muodot (lk. "vastaus") oikoluvusta.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 251 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20210408/2a912949/attachment.sig>


More information about the voikko mailing list