[voikko] python Voikko ja linux docker container?

Eeva Nikkari eevanikkari at gmail.com
Mon Mar 7 08:32:47 EET 2022


Hei!

Yritän dockerisoida python voikkoa linux containeriin, mutta saan
"AttributeError: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvoikko.so.1: undefined
symbol: voikkoGetAttributeValues" -errorin
(Lopullinen tavoite tehdä aws lambda funktiolle docker container)

Olisiko jollakulla toimivaa Linux container esimerkkiä tai neuvoja miten
alla olevan containerin saisi toimimaan? :)
Virhe liittyy ehkä versionumeroihin? Mutta en ole keksinyt miten ne saisi
korjattua
Tarvitsen vain sanojen perusmuotoistamis ominaisuuden

app/app.py
```
import libvoikko

import os

v = libvoikko.Voikko(u"fi")

print(v.analyze(word="kissoja"))

```

Dockerfile
```
FROM python:3.7-buster


# Installing lambda runtime interface console
RUN pip install awslambdaric

RUN pip install libvoikko

RUN apt-get update \
  && apt-get install -y voikko-fi python-libvoikko

##Place the executable file in the container.
ARG APP_DIR="/home/app/"
WORKDIR ${APP_DIR}
COPY app ${APP_DIR}
#
CMD ["python", "app.py" ]

```

Buildaan & ajan containerin:
$docker build -t lambda .

Niin ajaessa tulee seuraava virhe:
$ docker run lambda
Traceback (most recent call last):
 File "app.py", line 7, in <module>
  v = libvoikko.Voikko(u"fi")
 File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/libvoikko.py", line 436, in
__init__
  self.__lib = self.__getLib()
 File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/libvoikko.py", line 422, in
__getLib
  return VoikkoLibrary.open(path=cls._sharedLibrarySearchPath)
 File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/libvoikko.py", line 302, in
open
  return cls(fileName)
 File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/libvoikko.py", line 404, in
__init__
  self.voikkoGetAttributeValues.argtypes = [c_void_p, c_char_p]
 File "/usr/local/lib/python3.7/ctypes/__init__.py", line 377, in
__getattr__
  func = self.__getitem__(name)
 File "/usr/local/lib/python3.7/ctypes/__init__.py", line 382, in
__getitem__
  func = self._FuncPtr((name_or_ordinal, self))
AttributeError: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvoikko.so.1: undefined symbol:
voikkoGetAttributeValues

Kiitos paljon kaikesta avusta,
E. Nikkari

(lähetin viestin kahdesti, koska ensimmäisellä kerralla en ollut listalla,
pahoittelut jos se tuli kahteen kertaan! :) )
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20220307/f72bdca0/attachment.html>


More information about the voikko mailing list