[voikko] python Voikko ja linux docker container?

Eeva Nikkari eevanikkari at gmail.com
Mon Mar 7 08:51:18 EET 2022


Ah, classinen. Heti tämän lähettämisen jälkeen tottakai löysin Voikon
gitistä esimerkin :)

https://github.com/voikko/corevoikko/pull/43/files

On Mon, 7 Mar 2022 at 08:32, Eeva Nikkari <eevanikkari at gmail.com> wrote:

> Hei!
>
> Yritän dockerisoida python voikkoa linux containeriin, mutta saan
> "AttributeError: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvoikko.so.1: undefined
> symbol: voikkoGetAttributeValues" -errorin
> (Lopullinen tavoite tehdä aws lambda funktiolle docker container)
>
> Olisiko jollakulla toimivaa Linux container esimerkkiä tai neuvoja miten
> alla olevan containerin saisi toimimaan? :)
> Virhe liittyy ehkä versionumeroihin? Mutta en ole keksinyt miten ne saisi
> korjattua
> Tarvitsen vain sanojen perusmuotoistamis ominaisuuden
>
> app/app.py
> ```
> import libvoikko
>
> import os
>
> v = libvoikko.Voikko(u"fi")
>
> print(v.analyze(word="kissoja"))
>
> ```
>
> Dockerfile
> ```
> FROM python:3.7-buster
>
>
> # Installing lambda runtime interface console
> RUN pip install awslambdaric
>
> RUN pip install libvoikko
>
> RUN apt-get update \
>   && apt-get install -y voikko-fi python-libvoikko
>
> ##Place the executable file in the container.
> ARG APP_DIR="/home/app/"
> WORKDIR ${APP_DIR}
> COPY app ${APP_DIR}
> #
> CMD ["python", "app.py" ]
>
> ```
>
> Buildaan & ajan containerin:
> $docker build -t lambda .
>
> Niin ajaessa tulee seuraava virhe:
> $ docker run lambda
> Traceback (most recent call last):
>  File "app.py", line 7, in <module>
>   v = libvoikko.Voikko(u"fi")
>  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/libvoikko.py", line 436, in
> __init__
>   self.__lib = self.__getLib()
>  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/libvoikko.py", line 422, in
> __getLib
>   return VoikkoLibrary.open(path=cls._sharedLibrarySearchPath)
>  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/libvoikko.py", line 302, in
> open
>   return cls(fileName)
>  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/libvoikko.py", line 404, in
> __init__
>   self.voikkoGetAttributeValues.argtypes = [c_void_p, c_char_p]
>  File "/usr/local/lib/python3.7/ctypes/__init__.py", line 377, in
> __getattr__
>   func = self.__getitem__(name)
>  File "/usr/local/lib/python3.7/ctypes/__init__.py", line 382, in
> __getitem__
>   func = self._FuncPtr((name_or_ordinal, self))
> AttributeError: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvoikko.so.1: undefined
> symbol: voikkoGetAttributeValues
>
> Kiitos paljon kaikesta avusta,
> E. Nikkari
>
> (lähetin viestin kahdesti, koska ensimmäisellä kerralla en ollut listalla,
> pahoittelut jos se tuli kahteen kertaan! :) )
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20220307/2c5666e7/attachment.html>


More information about the voikko mailing list